25iun2020

Republica Moldova TREBUIE să ratifice Convenția de la Istanbul, să-și îmbunătățească răspunsul la discursul de ură și să avanseze accesul la servicii medicale de calitate, plasamente accesibile și incluziune socială pentru toți

Comisara pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatović, a publicat raportul asupra vizitei sale în Republica Moldova în martie a acestui an, cu recomandări privind combaterea violenței împotriva fetelor și femeilor, violenței în familie, drepturile copiilor, drepturile persoanelor cu dizabilități, romi, discursul de ură și drepturile la locuință și sănătate.


Având în vedere legislația privind violența în familie și punerea în aplicare a acesteia, în conformitate cu standardele internaționale, comisara îndeamnă autoritățile moldovenești să ratifice Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice fără întârziere. „Guvernul ar trebui să se asigure că oamenii au informații exacte despre adevărata natură și sferă a violenței față de femei și a violenței domestice precum și a măsurilor prevăzute în Convenția de la Istanbul pentru a răspunde și a preveni aceste fenomene”, subliniază comisara. Rețeaua de adăposturi și servicii de asistență pentru victimele violenței domestice ar trebui extinse iar accesul la justiție ar trebui îmbunătățit, împreună cu capacitățile poliției, procurorilor și sistemului judiciar de a investiga în mod eficient plângerile și de a trata cauzele într-un mod sensibil la gen.


[media=//www.youtube.com/watch?v=yMnVI0EBrjE]

Dunja Mijatović este îngrijorată de discursurile de ură, în special lansate de către liderii politici în timpul campaniilor electorale, care vizează femeile și persoanele LGBTIQ+. „Funcționarii publici și liderii comunităților nu ar trebui să se angajeze doar în discursul de ură, ci din contra, aceștia trebuie să-l dezactiveze atunci când apare și să-l combată prin prevenire, urmărire penală, autoreglare și contra-discurs.” În acest scop, cadrul juridic și instituțional existent ar trebui să fie ajustat și să ofere în mod explicit protecție împotriva discursului de ură, inclusiv pe motive de orientare sexuală și identitate de gen, iar Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității ar trebui consolidat prin intermediul modificărilor necesare în reglementările și alocarea resurselor. „Autoritățile moldovenești trebuie să-și asume responsabilitatea în lupta împotriva discursului de ură și să-și transpună angajamentul într-o strategie vizibilă”, subliniază ea.


S-au obținut progrese importante în ceea ce privește dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihosociale, dar serviciile comunitare pentru a le susține viața independentă ar trebui extinse, iar accesibilitatea spațiilor publice ar trebui îmbunătățită. Comisara solicită autorităților moldovenești să fie mai ambițioși în reformarea serviciilor de sănătate mintală, cu scopul de a elimina progresiv recursul la practicile coercițive în psihiatrie și să se asigure că punerea în aplicare a modificărilor legale care introduc decizia asistată sunt însoțite de conștientizarea măsurilor pentru toți cei implicați și monitorizați în strânsă consultare cu persoanele cu dizabilități și asociațiile acestora. Comisara pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatović

În timp ce copiii au beneficiat, de asemenea, de progrese în dezinstituționalizarea și educația incluzivă, autoritățile ar trebui să se îndepărteze mai mult de practicile instituționalizării copiilor, inclusiv pe baza sărăciei sau a handicapului. „În schimb, modelele alternative de îngrijire din cadrul familiei ar trebui extinse și mai multe resurse și sprijin alocat tutorilor și furnizorilor de asistență maternă”, spune comisara. De asemenea, Dunja Mijatović solicită promovarea unei culturi a respectării drepturilor copilului. Aceasta necesită îmbunătățirea accesului la drepturile de protecție socială pentru a garanta dreptul tuturor copiilor la un nivel de viață adecvat, o consolidare suplimentară a cadrului național pentru eliminarea violenței împotriva copiilor, inclusiv prin încurajarea schimbării atitudinilor în raport cu pedeapsa corporală și promovarea justiției prietenoase cu copiii care vizează reabilitarea și reintegrarea. De asemenea, autoritățile ar trebui să ofere informații exacte despre necesitatea imunizării și să se asigure că sunt disponibile vaccinuri sigure și de înaltă calitate. 


SURSA ARTICOL AICI