09ian2017

A fost semnat un memorandum de colaborare între Coaliție și MMPSF

Astăzi, 27 decembrie 2016, a fost semnat un memorandum de colaborare între Coaliția Națională ”Viața fără violență în familie!” și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF).
Potrivit acestui document, MMPSF urmează să abordeze aspectele de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în familie în cadrul platformei multidisciplinare și va asigura coordonarea procesului de ajustare a legislației naționale și mecanismelor de soluționare a cazurilor de violență în familie la standardele internaționale, în special, la prevederile Convenției Consiliului Europei Privind Prevenirea și Combaterea Violenței Împotriva Femeilor și a Violenței Domestice (Istanbul 2011).
La rândul său, Coaliția Națională va participa la evenimentele comune și la campaniile tematice pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și față de femei, va oferi suport, consultanță și expertiză în procesul de elaborare a documentelor de politici, actelor legislative și normative din domeniu, inclusiv, în procesul de implementare a Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea violenței în familie.
Potrivit Ministrei Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Stela Grigoraș, ”Pentru minister, acest memorandum este un nou nivel de colaborare, în contextul ratificării Convenției de la Istanbul. Colaborarea dintre minister și Coaliție, bazată pe un schimb de bune practici, va aduce mai multe rezultate în acordarea sprijinului necesar victimelor violenței, care așteaptă mai mult suport, atât din partea noastră, ca autorități, cât și din partea societății în ansamblu”.
La rândul său, Veronica Vition, coordonatoarea Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” a declart: ”Noi ca societate civilă vom susține ministerul în permanență în procesul de elaborare a documentelor de politici și în implementarea lor. Îndemn pe toți să muncim mai mult pentru a proteja drepturile femeilor și a copiilor, care sunt supuși cel mai des violenței în familie.”
În încheiere, Angelina Zaporojan-Pîrgari, președinta Centrului de Drept al Femeilor a remarcat că ”rezultatele obținute în domeniul prevenirii și combaterii violenței se datorează unui parteneriat strategic cu ministerul și rolul solid pe care îl joacă acesta în coordonarea și promovarea politicilor în domeniu.” Potrivit ei, ”prin abordarea strategică și alinierea la standardele prevăzute de Convenția de la Istanbul, ministerul se implică activ în reformarea sistemului.”
Recent, Președintele Republicii Moldova a emis un decret prin care se aprobă semnarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice

 
                                                                         

Adaugă comentariu

alta varianta