Structura Coaliției Naționale

 Coaliția Națională ”Viața Fără Violență în familie” este fomată din Membrii Coaliției - organizații non-guvernamentale și instituții publice, prestatoare de servicii în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie - care pot fi membri cu drepturi depline, membri observatori și membri de onoare. Organele de conducere sunt Adunarea Generală și Consiliul de Administrare, constituit din 7 membri. Coordonarea activității Coaliției este asigurată de Secretariat.


Membrii Coaliției

1. Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor Chișinău;

2. Asociația Obștească Centrul Internaţional “La Strada”, Chișinău;

3. Asociația Obștească Promo – LEX, Chișinău; 

4. AsociațiaObștească Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, Chișinău;

5. Asociația Împotriva Violenței în Familie - Casa Mărioarei”, Chișinău,

6. AsociațiaObștească Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii ”Memoria”, Chișinău;

7. Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor, Chișinău;

8. Asociația Obștească Gender – Centru, Chișinău;

9. Instituţia Publică Centrul Maternal „Pro–Femina”, Hîncești;

10. Instituţia Publică Centrul Maternal „Pro Familia”, Căuşeni;

11. Instituţia Publică Centrul Maternal Cahul;

12. Asociația Obștească „Stimul”, Ocnița;

13. Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, Chișinău;

14. Instituţia Publică Centrul de Criză Familială „SOTIS”, Bălți;

15. Asociația Obștească „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”, Bălți;

16. Instituţia Publică Centrul Maternal Drochia, Drochia;

17. Asociația Obștească Centrul pentru Tineri „Dacia”, Soroca;

18. Asociația Obștească Centrul pentru Agresori, Drochia;

19. Asociația Obștească „Vesta”, Comrat;

20. Asociația Obștească „Centrul psiho-social”, Vulcănești;

21. Asociația Obștească „Interaction”, Tiraspol.Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Coaliției compus din membrii cu drept de vot  și are următoarele competențe:

  • aprobă Planul Strategic, politicile interne ale Coaliției;
  • decide asupra calității de membru observator, membru de onoare al Coaliției, membru al Consiliului, de pierderea calității de membru observator al Coaliției și de membru al Consiliului.

Consiliul de Administrare

Consiliul de Administrare este organul de conducere al Coaliției, constituit din cinci organizații-membre care reprezintă spectrul serviciilor prestate de către Coaliție.

  • Consiliul Coaliției are următoarele competenţe:

  • elaborează proiectul Planului strategic și a politicilor interne ale Coaliției;

  • adoptă decizii în numele Coaliției;

  • aprobă declaraţiile şi alte documente ale Coaliţiei;

  • adoptă conferirea şi retragerea calității de membru cu drept de vot al Coaliţiei;

  • reprezintă Coaliţia în exterior atât în relaţiile sale cu diferite organizaţii şi instituţii, cât şi în cadrul a diverse evenimente, conferinţe, instruiri etc.

Valentina BODRUG,
Asociația Obștească Gender-Centru
Eleonora GROSU,
Centrul de Drept al Femeilor
Ina Gradinaru,
Centrul Maternal „Ariadna” din Drochia
Lilia POTÎNG,
Asociația Obștească Promo – LEX

Stela BABICI,
Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA

Vera CIUCHITU,
Centrul Maternal "Pro Familia din Căuşeni  

  

 


Elena BURCĂ
Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”

Secretariatul Coaliţiei

Secretariatul este organul executiv al Coaliției și asigură implimentarea deciziilor Consiliului și Adunării Generale a Coaliției și a Planului Strategic al Coaliției 2017- 2019. Secretariatul asigură buna guvernare, comunicarea internă și externă în numele Consiliului/Coaliției, preia solicitările organizaţiilor interesate să devină membri ai Coaliției, organizează şedinţele Consiliului/ Adunării Generale, întîlnirile cu partenerii de dezvoltare, etc.

Veonica TELEUCĂ
Coordonatoare
Natalia REZNEAC
Consultantă în Comunicare și Relații Publice