Membrii Coaliției

Coaliția Națională “Viața fără Violență” - rețea națională constituită din 27 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Serviciile prestate de membrii Coaliției sunt gratuite, cu asigurarea dreptului la confidențialitate.

Membrii Coalitiei acordă consiliere telefonică, consiliere psihologică de urgență și de durată, asistență juridică, primară și calificată, asistență socială, suport financiar, material și plasament. Serviciile sunt gratuite și confidențiale.

Asociația Obștească Centrul de Drept al Femeilor

Asistență juridică și psihologică. Programe de reabilitare. Instruiri în domeniu, advocacy, sensibilizare, cercetare.

Asociația Obștească Centrul Internaţional "La Strada"

Asistență juridică, psihologică. Instruiri în domeniu, advocacy și sensibilizare. Telefonul de Încredere pentru Femei – 080088008;

Asociația Obștească Promo–LEX

Asistență juridică. Cercetare, analiză legi, instruiri în domeniu, advocacy și sensibilizare.

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii

Asistență juridică, psihologică, socială pentru copii. Intervenții în situația de criză. Programe de prevenire, instruire, cercetare, advocacy, sensibilizare, fundraising.

Asociația Împotriva Violenței în Familie - Casa Mărioarei

Adăpost temporar, asistenţă psihologică, juridică, socială, medicală femeilor şi copiilor săi.

Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii "Memoria"

Asistență psihologică, medicală, socială şi juridică. Sensibilizare și fundraising.

Centrul de Asistență și Protecție

Adăpost temporar, asistenţă psihologică, juridică, socială, medicală.

Asociația Obștească Gender – Centru

Programe de educație și de prevenire a violenței gender, instruiri, biblioteci, advocacy, studii de gen.

Centrul Maternal "Pro–Femina", Hîncești

Adăpost temporar, asistență psihologică, juridică, socială, servicii de îngrijire.

Centrul Maternal "Pro Familia", Căuşeni

Plasament temporar, asistență socială, psihologică, medicală și juridică.

Centrul Maternal Cahul

Adăpost temporar, asistență socială, psihologică, medicală, instruiri şi cursuri de calificare profesională.

Asociația Obștească ”Stimul”, Ocnița

Asistență psihologică, juridică, socială, umanitară. Instruiri, informare, advocacy.

Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale, Chișinău

Consiliere psihologică și psihoterapie pentru copii, cupluri și membri ai familiilor.

Instituţia Publică Centrul de Criză Familială "SOTIS”, Bălți

Protecţie şi plasament temporar, asistență socială, psihologică, juridică și medicală. Servicii educaționale. Bălți.

Asociația Obștească "Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane", Bălți

Servicii de consiliere prin telefon și față-în-față, intervenție în situația de criză, asistență juridică, socială, instruiri, advocacy.

Asociația Obștească "Artemida", Drochia

Adăpost temporar, asistenţă socială, psihologică, juridică, medicală, activităţi de recuperare, servicii de consiliere pentru agresorii familiali.

Centrul de Resurse pentru Tineret "DACIA", Soroca

Asistenţă socială, psihologică, juridică, medicală, activităţi de recuperare, reabilitare, schimb de comportament şi reintegrare socială a agresorilor familali.

Instituția Publică Servicii de asistență subiecților violenței în familie, Drochia

Adăpost temporar, instruire, informare, documentare, formare a dprinderilor de viață, voluntariat, advocacy.

A.O. HELP, Moldova/Franța

Consiliere telefonică pentru femeile din diaspora franceză, asistență juridică pentru fetele și femeile trecute prin violență, stabilite pe teritoriul Franței.

ONG Centrul Psiho-social, Vulcănești

Acordă consiliere la telefon, asistență psihologică și juridica victimelor traficului de ființe umane și victimelor violenței în familie.

Asociația Obștească „Resonance”, Tiraspol

Acordă plasament, consiliere la telefon, asistență psihologică și juridica victimelor violenței în familie.

Asociația Obștească "Interaction", Tiraspol

Acordă consiliere la telefon, asistență psihologică și juridica victimelor violenței în familie.

Asociația Obștească "Jenskie Initsiativy", Tiraspol

Acordă asistență socială, asistență psihologică și juridica victimelor violenței în familie.

0
Membri
0
Beneficiari
0
Specialişti
0
Localităţi
Câștigă o bursă de participare la programul Formare de Formatori 4.0! Învață să convingi prin ideile tale

Câștigă o bursă de participare la programul Formare de Formatori 4.0! Învață să convingi prin ideile tale

Vrei să convingi oameni prin discursul tău ca un adevărat influencer? Vrei să primești finanțare pentru a implementa un proiect care va schimba viața comunități tale? Vrei să cunoști tineri/e la fel de entuziaști/ste ca tine, să te dezvolți și să faci parte dintr-un program unic în Moldova și România? Atunci programul de Formare pentru Formatori al Coaliției Naționale „Viața fără Violență” este pentru tine! Află detalii în continuare, aplică până pe 7 iunie 2024 și câștigă o bursă gratuită la programul de formare. Programul Formare de Formatori 4.0 este organizat de Coaliția Națională „Viața fără Violență" în colaborare cu UNICEF Moldova


Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un apel de Granturi Feministe! Vezi criteriile și aplică la program pentru a primi finanțare

Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un apel de Granturi Feministe! Vezi criteriile și aplică la program pentru a primi finanțare

Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un nou apel de Granturi Feministe. Dacă ai o idee de inițiativă comunitară, care va îmbunătăți viața femeilor din localitatea ta sau poate ai nevoie de sprijin pentru a lansa o afacere, a merge la un curs de instruire sau a organiza un eveniment artistic, aplică la programul de Granturi Feministe. Scopul programului este de a dezvolta mișcarea feminista în Republica Moldova prin împuternicirea activistelor/activiștilor, liderelor/liderilor organizațiilor și comunităților de femei. Acestea/știa trebuie să fie active/i în domeniul promovării și apărării drepturilor femeilor și/sau să implementeze inițiative care contribuie la îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor din Republica Moldova.


Termen extins: Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea echipamentelor IT

Termen extins: Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea echipamentelor IT

AO CNVFV este beneficiara proiectului ,,Promovarea r ă spunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugia ț ilor la nivel regional ș i na ț ional”, care are scopul de a sus ț ine organiza ț iile neguvernamentale în consolidarea r ă spunsului multisectorial al acestora ș i furnizarea de servicii adresate victimelor violen ț ei în baz ă de gen (VBG) ș i a violen ț ei împotriva femeilor (VÎF), finan ț at de c ă tre Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entit ăț ii Na ț iunilor Unite pentru Egalitatea de Gen ș i Abilitarea Femeilor (UN Women). În cadrul proiectului AO CNVFV va crea Centrul de Resurse pentru Femei. În acest context, AO CNVFV lanseaz ă invita ț ia de participare la tenderul cu privire la procurarea echipamentului IT pentru dotarea a Centrului de Resurse. Scopul anun ț ului este identificarea ș i selectarea a celor mai bune oferte privind echipamentului IT pentru dotarea centrului, dup ă cum urmeaz ă :