Grantmaking Program Officer / JOB OPPORTUNITY

Grantmaking Program Officer / JOB OPPORTUNITY

ARC (Association for Community Relations) wants to expand its team. We are looking for a person to hold the position of Grantmaking Program Officer, full time, in Moldova.


TERMENI DE REFERINȚĂ pentru un/o expert(ă) sau a unui grup de experți pentru elaborarea Planului de dezvoltare profesională și personală a organizațiilor Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie” și membrilor acestora

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru un/o expert(ă) sau a unui grup de experți pentru elaborarea Planului de dezvoltare profesională și personală a organizațiilor Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie” și membrilor acestora

Coaliția Națională anunţă concurs pentru selectarea unei/unui expert(ă) sau a unui grup de experți în elaborarea Planului de dezvoltare profesională și personală pentru perioada 2021 - 2024.


TERMENI DE REFERINȚĂ pentru un/o expert(ă) în elaborarea Strategiei de Comunicare a Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie”

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru un/o expert(ă) în elaborarea Strategiei de Comunicare a Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie”

Coaliția Națională anunţă concurs pentru selectarea unei/unui expert(ă) sau a unui grup de experți în elaborarea Planului de dezvoltare profesională și personală pentru perioada 2021-2024.


TERMENI DE REFERINȚĂ - asistentă de program

TERMENI DE REFERINȚĂ - asistentă de program

Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” (Coaliția Națională) anunţă concurs pentruselectarea unei asistente de program a Coaliției Naționale. Termenii de referință sunt publicați de către AO ”Artemida” care asigură managementul financiar și operațional al Coaliției Naționale în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021.


TERMENI DE REFERINȚĂ  pentru selectarea unei companii de consultanță în domeniul fiscal – contabil pentru organizațiile membre ale CN

TERMENI DE REFERINȚĂ pentru selectarea unei companii de consultanță în domeniul fiscal – contabil pentru organizațiile membre ale CN

Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” (Coaliția Națională) anunţă concurs pentru selectarea unei companii de consultanță pentru desfășurarea unui ciclu de instruiri în domeniul managementului financiar, particularitățile evidenței contabile, legislația fiscală, etc.Raport Anual al Coaliției Naționale 2017

Raport Anual al Coaliției Naționale 2017

Raport Anual al Coaliției Naționale 2017 


Plan de Comunicare, 2017

Plan de Comunicare, 2017

Planul de Comunicare pentru anul 2017  


REGULAMENTUL COALIŢIEI NAȚIONALE VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

Coaliţia Națională ”Viața fără Violență în Familie”, denumită în continuare „Coaliţia”, este un for al prestatorilor de servicii în domeniul violenței in familie – asociații obștești și instituții publice, constituită pe 29 aprilie 2014, o formațiune neinstituționalizată creată prin libera manifestare a voinţei, în vederea realizării în comun a scopurilor şi sarcinilor determinate de principiile stipulate în Declarația de constituire a Coaliției și prezentul Regulament.


Fondul de suport pentru victimele violenței în familie, beneficiare ale organizațiilor membre ale Coaliției Naționale 2017

Fondul de suport pentru victimele violenței în familie a fost stabilit de  membrii Adunării Generale la sedinta Adunarii Generale din 25 ianuarie 2017.