05mar2020

După audirea Republicii Moldova, CEDAW vine cu o serie de observații și recomandări

CEDAW a publicat observațiile și recomandările specifice după prezentarea celui de-al al 6 -lea raport periodic al Republicii Moldova. Deși Comitetul ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) a salutat progresele înregistrate de la analizarea din 2013 a ultimului raport audiat, Comitetul vine cu o serie de observații și acțiuni exacte pentru autoritățile statului.

Chiar în prima parte a documentului, Comitetul se arată preocupat de accesul limitat al femeilor la justiție și printre seria de recomandări propune statului să crească gradul de conștientizare a femeilor, inclusiv a celor care aparțin grupurilor vulnerabile: minoritare etnice, femeilor cu dizabilități, femeilor migrante, femeilor în vârstă și femeilor lesbiene, bisexuale și transsexuale, despre drepturile lor și căile de atac disponibile pentru a solicita aceste drepturi. 

Pe domeniul violenței în bază de gen împotriva femeilor, Comitetul a enumerat o serie de îngrijorări precum: lipsa adăposturilor și serviciilor de sprijin pentru femeile victime ale violenței în bază pe gen, neratificarea de către Guvernul Republicii Moldova a Convenției de la Istanbul, raportarea slabă a cazurilor de abuz, aplicarea limitată a cadrului legal pentru combaterea violenței bazate pe gen, etc. printre recomandări se numără:

  • Ratificarea Convenției de la Istanbul

  • Încurajarea femeilor să raporteze cazuri de violență

  • Alocarea resurselor suficiente pentru acordarea unei compensații financiare victimelor violenței domestice în temeiul Legii nr. 196/2016 și victimelor altor infracțiuni de violență în bază de gen, în temeiul Legii nr. 137/2016 privind reabilitarea victimelor infracțiunilor;

  • Alocarea resurselor umane, tehnice și financiare adecvate

  • Îmbunătățirea unui sistem de date a vicitimelor trecute prin toate formele de violență în bază de gen. 

O altă îngrijorare a Comitetului a fost legat de grupurile vulnerabile de femei. Comitetul și-a exprimat îngrijorarea asupra faptului că furnizarea de servicii de sprijin pentru femeile consumatoare de droguri a fost delegată în mare parte organizațiilor societății civile. O altă observație se referă la atitudinea pentru femeile aflate în detenție și anume lipsa accesului la produsele de îngrijire a sănătății/sanitare și condițiile inadecvate de igienă din instituțiile penitenciare. 

Astfel, Cedaw a recomandat ca statul să aducă o contribuție finanaciară ONG-urile care oferă servicii de reabilitare pentru femeile consumatoare de droguri și să asigure femeile din detenție cu condiții ce nu lizează demnitatea umană.


Privind drepturile femeilor din mediul rural, Comitetul recomandă statului să îmbunătățească eforturile pentru a asigura accesul eficient al femeilor din mediul rural la justiție, educație, îngrijire medicală, apă, teren, tehnologie agricolă și credit financiar. Să se asigure că femeile și fetele din zonele rurale au acces la servicii de avort sigur și post-avort în mod egal cu femeile din zonele urbane și că toate costurile aferente acestor servicii sunt acoperite de asigurarea de sănătate.


La capitolul participarea egală la viața politică și publică a femeilor, Comitetul și-a exprimat îngrijorarea privind utilizarea discursul de ură împotriva femeilor și a stereotipurilor de gen discriminatorii în discursul politic, care împiedică participarea femeilor la viața politică și publică. Pe lângă adoptarea Legii cu privire la discursul de ură CEDAW recomandă statului nostru să ofere stimulente partidelor politice pentru a nominaliza un număr egal de candidați și candidate (sex masculin și feminin) la alegeri, să ofere programe speciale de recrutare pentru femei, inclusiv recrutarea preferențială a femeilor acolo unde este nevoie, acordând o atenție deosebită femeilor aparținând grupurilor defavorizate.

O altă recomandare a CEDAW a fost legată de domeniul traficului de femei și exploatarea lucrătoarelor sexului comercial și anume asigurarea accesului la servicii de sănătate, de asistență juridică și adăpost a pentru aceste femei. 


Pentru domeniul educației CEDAW recomandă intensificarea eforturilor de reducere a abandonului școlar în rândul fetelor, inclusiv prin sensibilizarea părinților, a liderilor comunității și a femeilor și fetelor cu privire la importanța educației pentru dezvoltarea lor personală și perspectivele de carieră.

Pe domeniul angajărilor, Comitetul propune aplicare efectivă a principiului egalității de remunerare pentru muncă cu o valoare egală, pentru a reduce și în cele din urmă decalajul de remunerare între femei și bărbați, prin revizuirea periodică a salariilor din toate sectoarele, prin aplicarea metodelor analitice de clasificare și evaluare a locurilor de muncă sensibile la gen, efectuând o muncă regulată inspecții și efectuarea de sondaje de plată periodice;


Raportul întreg cu toate observațiile și recomandările îl găsiți AICI

Vă reamintim că, în perioada 16-20 februarie curent, la Geneva a avut loc cea de a 75-a Sesiune a CEDAW. La reuniunea informală cu organizațiile neguvernamentale au participat mai multe organizații ale societății civile din țara noastră, printre care și membrii Coaliției Naționale: Promo-LEX, Centrul Internațional „La Strada”, Centrul de Drept al Femeilor și Gende-Centru.