22feb2018

Guvernul Republicii Moldova a adoptat Strategia naţională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023

Astăzi, 22 februarie 2018, Guvernul Republicii Moldova a adoptat Strategia naţională de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie pe anii 2018-2023, care este o premieră pentru Moldova. Acestă strategie este în concordanță cu Convenția Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violenței împotriva femeilor si a violenței domestice (Convenția de la Istanbul) care prevede standarde pentru prevenirea violenței în bază de gen, protejarea victimelor violenței, și pedeapsa agresorilor.

Documentul mai prevede promovarea toleranţei zero faţă de toate formele de violenţă, informarea publicului privind gravitatea acestui fenomen, perfecţionarea legislației în conformitate cu standardele internaţionale, dar și dezvoltarea gamei de servicii specializate pentru victimele violenţei în familie.

De asemenea, printre principalele acțiuni se regăsesc: organizarea periodică pentru primari a cursurilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței, elaborarea unui mecanism intersectorial de intervenție în cazurile de violență și asigurarea accesului la justiție pentru victimele violenţei.

Printre obiectivele Strategiei naţionale de prevenire și combatere a violenței față de femei și violenței în familie 2018-2023 sunt:

  • Prevenirea violenței față de femei și a violenței în familie prin cultivarea toleranței zero la violență. Combaterea stereotipurilor și prejudecăților care duc la violență împotriva femeilor și în familie. Informarea, sensibilizarea populației și încurajarea raportării cazurilor de violență;

  • Instruirea inițială și continuă a specialiștilor din domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie în baza unei viziuni comune la nivel de stat;

  • Consolidarea sistemului de învățământ pentru a asigura educarea noilor generații prin prisma valorilor egalității între femei și bărbați și a unei culturi de comunicare non-violente;

  • Consolidarea mecanismelor de protecție și asistență a victimelor violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Dezvoltarea serviciilor specializate pentru victimele violenței, inclusiv a violenței sexuale, conform standardelor internaționale;

  • Promovarea abilitării economice a femeilor și independența socio-economică;

  • Consolidarea răspunsului sistemului de sănătate la cazurile de violență în familie

  • Investigarea și urmărirea în justiție a actelor de violență față de femei și violenței în familie.

  • Asigurarea politicilor integrate în cazurile de violență față de femei și violență în familie, bazate pe cooperare multisectorială și colectare a datelor, și alte obiective specifice.

Strategia va fi implementată în următorii cinci ani, fiind pusă în aplicare prin intermediul a două planuri de acţiuni pentru perioada 2018-2020 și, respectiv, 2021-2023.


Sursa: http://moldova.unwomen.org/

 

Adaugă comentariu

alta varianta