08feb2019

Apel privind violul a 16 femei - paciente ale Spitalului Psihoneurologic din Bălţi

Către Curtea de Apel Bălți  

str. Ștefan cel Mare 54, or. Bălți

E-mail: cab@justice.md


 

Apel privind violul a 16 femei - paciente ale Spitalului Psihoneurologic din Bălţi

 

Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” - platformă compusă din 22 organizații non-guvernamentale, prestatori de servicii în domeniul combaterii violenței față de femei, alături de alți colegi din societatea civilă şi activişti civici, își exprimă îngrijorarea față de tergiversarea procesului de judecată al lui Stanislav Florea, aflat din 24.11.2016 pe rolul Curții de Apel Bălți, număr dosar 09-1-1531-22032013.

Pe data de 25 octombrie 2016, Stanislav Florea, fost medic la Internatul Psihoneurologic din Bălţi, a fost recunoscut vinovat prin sentința judecătoriei mun. Bălți pentru comiterea infracțiunilor de viol asupra persoanelor care se afla în grija, sub ocrotirea, protecţia, la educarea sau tratamentul făptuitorului (art.171 al.3 lit.a) CP) și condamnat la 11 ani de închisoare; pentru acţiuni violente cu caracter sexual (art. 172 al.2 lit.a) CP) şi condamnat la 6 ani închisoare; pentru viol (art.171 al.2 lit.a) CP) şi condamnat la 6 ani de închisoare; conform art.84 al.(1) CP pentru concurs de infracțiuni, condamnat la pedeapsă definitivă pentru violarea a 16 pacientela 13 ani închisoare cu executare în penitenciar de tip închis.

Din informația pe care o deținem, din octombrie 2016, de la condamnarea în prima instanță a lui Stanislav Florea, au fost amânate peste 10 ședințe de judecată, în mare parte la solicitarea avocaților inculpatului, care invocă diverse motive, fie internări subite în spital ale inculpatului, fie imposibilitatea avocaților de a se prezenta, fie alte motive care duc la tergiversarea procesului.

În perioada excesivă de examinare a cauzei în procedură de apel, părțile vătămate s-au aflat şi se află în continuare într-o stare continuă de anxietate și stres, cauzat de incertitudinea și neîncrederea în justiție. În același timp, inculpatul se află în libertate, fără a fi supus unor măsuri preventive sau de control. Aceste circumstanțe influențează starea psihologică și de securitate a femeilor, care au fost victime ale acțiunilor comise de inculpat și agravează starea lor de frică și angoasare.

În 2016, mai mulţi activişti civici au înaintat autorităților o petiție semnată de 1863 de persoane prin care își exprimau indignarea față de atitudinea favorizantă față de inculpat. Ne-am asumat monitorizarea acestui caz de încălcare foarte gravă a drepturilor acestor femei, în special având în vedere vulnerabilitatea acestora, determinată de dizabilitatea psiho-socială. La fel, considerăm că este important de a informa evoluția cazului, atât semnatarilor petiției cât și societății civile.

În acest sens, ne exprimăm îngrijorarea față de tergiversarea procesului de judecată şi solicităm Curții de Apel Bălți să ia toate măsurile necesare pentru a asigura examinarea cât mai promptă și eficientă a cauzei penale și a nu admite tergiversarea acesteia. Aceasta va permite să fie respectate drepturile victimelor, dar și va asigura calitatea actului de justiție şi încrederea femeilor, în special a victimelor care au trecut prin abuz în sistemul de justiţie.
data: 8 februarie, 2019                                                                                                                                               Semnatar: Secretariat Coaliția Națională

 „Viața fără Violență în Familie”Adaugă comentariu

alta varianta