Republica Moldova - luată la întrebări specifice, directe și insistente de către comitetul CEDAW

Republica Moldova - luată la întrebări specifice, directe și insistente de către comitetul CEDAW

În perioada 17-20 februarie curent delegația Republicii Moldova s-a aflat la Geneva pentru a participa la cea de-a 75 sesiune CEDAW - statul nostru a fost audiat de către Comitet pentru a prezent acțiunile întreprinse în implementarea Convenție privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW) - un standard universal pentru protecția drepturilor femeilor din lume.