Doneaza

Poți ajuta o victimă a violenței în familie cu o donație finaciară, haine și produse alimentare, sau acțiuni de voluntariat. Pentru detalii, apelează Secretariatul Coaliției.


Coaliția a monitorizat cum statul asigură respectarea drepturilor femeilor, victime ale violenței

Membrii Coaliției Naționale - Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Internațional „La Strada”, Asociația Promo-LEX, Gender Centru, Asociația împotriva Violenței în Familie “Casa Mărioarei” și „Asociația Avocaților Americani pentru Drepturile Omului” („Advocates for Human Rights” (AHR)) - au elaborat Raportul societății civile privind respectarea drepturilor omului în domeniul violenței în familie și față de femei. Raportul a fost transmis Biroului Națiunilor Unite al Oficiului Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului (OHCHR) pentru Evaluarea Periodică Universală (EPU). Totodată, Coaliția Națională a participat la elaborarea Raportului comun al Platformei privind egalitatea de gen din Republica Moldova și Centrului pentru Educație Antreprenorială și Suport în Afaceri.


Comisia ONU aduce Inegalitatea de gen în vizorul întregii lumi

Timp de două săptămâni, în perioada 14- 23 martie 2016, Comisia ONU privind statutul femeilor a îndrteptat privirile Orgnizației Națiunilor Unite și a guvernelor din întreaga lume asupra problemelor femeilor și fetelor afectate de inegalitatea de gen. Societatea civilă din întreaga lume organizează diverse acțiuni pentru a atrage atenția guvernelor din țările care le reprezintă să adopte măsuri cât mai urgente și eficiente pentru a preveni și stopa violența față de femei și fete și pentru a promova egalitatea de gen.


Despre noi

Coaliția Națională “Viața fără violență!” este o platformă neformală, constituită din 18 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii. Membrii Coaliției susțin victimele violenței în familie prin asistență juridică primară și calificată, suport psihologic și social, programe pentru abuzatori, oferirea serviciilor de reabilitare la nivel de comunitate, inițiative de advocacy, sensibilizarea publicului și a autorităților. Misiunea Coaliţiei Naționale este de a promova respectarea drepturilor omului ale victimelor violenței în familie, de a contribui la reducerea violenței împotriva femeilor și copiilor, la nivel personal și în societate, pentru a crea o societate fără violență.


La Chisinau a fost lansată Campania internațională WAVE Step Up

La Chisinau a fost lansată Campania internațională WAVE Step Up

Coaliţia Naţională „Viaţa Fără Violenţă în Familie” şi Platforma pentru Egalitate de Gen au lansat miercuri, 25 mai, campania internaţională „WAVE Step Up!” la Chişinău. Campania promovează drepturile femeilor şi copiilor acestora, supravieţuitori ai violenţei în familie pentru a avea acces la sprijin şi protecţie. Organizatorii îşi propun să organizeze acţiuni de lobby faţă de autorităţi pentru a dezvolta serviciile de asistenţă acordate victimelor violenţei în familie. Preşedinta Platformei pentru Egalitate de Gen, Valentina Bodrug-Lungu, a menţionat că stereotipurile de gen au impact direct asupra situaţiei în familiei.


Mecanismele de acreditare a serviciilor adresate victimelor violenței în familie vor fi optimizate

Reprezentanții Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei și prestatorii de servicii pentru victimele violenței în familie și victimele traficului de ființe umane au discutat astăzi, cu membrii Consiliului Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, în cadrul mesei rotunde cu genericul „Procesul de Acreditare a serviciilor speciale în Republica Moldova”. La întrunire au fost analizate și discutate dificultățile pe care le întâmpină prestatorii de servicii sociale adresate victimelor violenței în familie și victimelor traficului de ființe umane, precum și soluțiile de depășire a situațiilor dificile. Astfel, participanții la discuții au convenit ca pe parcursul anului 2017 să fie organizate mai multe ședințe de acest gen, pentru a dezvolta un mecanism optim de acreditare și servicii adresate victimelor violenței în familie.


A fost semnat un memorandum de colaborare între Coaliție și MMPSF

A fost semnat un memorandum de colaborare între Coaliție și MMPSF

Astăzi, 27 decembrie 2016, a fost semnat un memorandum de colaborare între Coaliția Națională ”Viața fără violență în familie!” și Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF). Potrivit acestui document, MMPSF urmează să abordeze aspectele de prevenire şi combatere a fenomenului violenţei în familie în cadrul platformei multidisciplinare și va asigura coordonarea procesului de ajustare a legislației naționale și mecanismelor de soluționare a cazurilor de violență în familie la standardele internaționale, în special, la prevederile Convenției Consiliului Europei Privind Prevenirea și Combaterea Violenței Împotriva Femeilor și a Violenței Domestice (Istanbul 2011).    


Un nou atelier vine să fortifice capacitățile CNVFVF

Astăzi, 16 aprilie 2016, Membrii Coaliției Naționale ”Viața fără violență în familie” au participat la un atelier în cadrul căruia au fost evaluate strucutra existentă a Coaliței, punctele forte și slabe, provocările existente și responsabilitățile fiecărui membru în parte. De asemenea, au fost trasate principalele obiective strategice ale Coaliției pentru urmăroii 3 ani și asumată responsabiliatea de a elabora Planul Stratgic cu participarea tuturor membrilor. Atelierul a fost condus de KarenTronsgard-Scott, Directorul Executiv al Rețelei de organizații împotriva violenței în familie și violenței sexuale din Vermont,cu o expeiență în domeniu de peste 20 ani. La atelier au participat și Florence Tercier Holst-Roness, Directoarea Programul pentru Femei, Fundația OAK și Mia Vukojevic, Coordonatoarea Programului pentru Femei, Fundația OAK, care au împărtășit bunele practici de lcuru ale Coalițiilor din regiunea Europei. De asemenea, în cadrul atelierului, vice-ambasadoarea Ambasadei SUA la Chișinău, Julie Stufft, a invitat membrii Coaliției Naționale la un dejun și și-a exprimat angajamentul de a susține în continuare Coaliția Națională ”Viața fără violență în familie!”


Coaliția Națională a elaborat Planul Strategic pentru anii 2017-2020

Timp de trei zile, în perioada 20-22 septembrie curent, la Chișinău a avut loc atelierul de elaborare a Planului Strategic al Coaliției Naționale ”Viața fără violență în familie” pentru anii 2017-2020. Membrii Coaliției, ghidați de expertul național Gheorghe Caraseni, au lucrat asupra viziunii și valorilor Coaliției Naționale, au elaborat analiza SWOT internă și externă, au stabilit direcțiile strategice de activitate, obiectivele și au elaborat strategia de implementare pentru fiecare program și direcție strategică. Menționăm că Atelierul a avut loc in cadrul proiectului Suport Coaliției Naționale “Viața fără violență domestică în Moldova” pentru sporirea protecției femeilor și copiilor victime ale violenței domestice, susținut de Fundația OAK.