28noe2017

Coaliția Națională a solicitat autorităților să ia măsuri imediate pentru combaterea violenței față de femei

Cei 22 de membri ai Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” au făcut un apel către autoritățile publice și întreaga societate să ia măsuri imediate pentru combaterea violenței față de femei. Apelul a fost prezentat în cadrul Dialogului public „Tu nu ești singură. Uniți pentru eliminarea violenței față de femei” care a avut loc la Chișinău și s-a desfășurat în cadrul campaniei globale „16 zile de activism pentru eliminarea violenței față de femei și fete” - campanie ce se desfășoară în perioada 25 noiembrie - Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii, și 10 decembrie - Ziua drepturilor omului. 
În cadrul evenimentului „Tu nu ești singură. Uniți pentru eliminarea violenței față de femei” a fost prezentată și piesa de teatru „Iubirea nu doare” creată în baza istoriilor femeilor de care au trecut prin violența domestică. Campioana pozitivă, Maria Scorodinschi, a povestit istoria ei de depășire a violenței, și a explicat în termeni practici care au fost obstacolele și soluțiile din calea ei. „Am răbdat mult, dar niciodată nu m-am împăcat cu ideea că așa va fi până la urmă. În adâncul sufletului credeam că va fi o schimbare, că se va întâmpla o minune. Minunea s-a întâmplat când am vorbit și am căutat ajutor. Acum ajut alte femei să iasă din cercul vicios al violenței. Dacă nu ar exista centrele de suport femeile nu ar avea curaj să iasă din violență”, a spus ea. Maria Scorodinschi a fost declarată de BBC News una dintre 100 cele mai inspiraționale și inovatoare femei din anul 2017.
Dialogului public „Tu nu ești singură. Uniți pentru eliminarea violenței față de femei” a fost organizat de: UN Women Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova , în parteneriat cu Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie”. 
În Republica Moldova, campania „16 zile de activism pentru eliminarea violenței față de femei și fete” este organizată pentru al 17-lea an consecutiv, de către societate civilă, guvern, autoritățile locale, organizațiile internaționale și oamenii din țară. Anul acesta sute de evenimente și activități sunt organizate în întreaga țară. Scopul campaniei este solidarizarea societății pentru eliminarea violenței față de femei și fete.
Solicitările făcute către autorități sunt următoarele:
Către Guvern:
1. Aprobarea, în primul trimestru a anului 2018, a Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea violenței în familie și a Planului de Acțiuni, în varianta elaborată în comun cu societatea civilă, conform standardelor Convenției Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice.
2. Asigurarea finanțării depline a implementării Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea violenței în familie și a Planului de Acțiuni.
3. Monitorizarea implementării Planului de Acțiuni, a Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea violenței în familie pe parcursul perioadei de implementare 2018-2019.
4. Revizuirea și aprobarea, pînă la finele anului 2018, a cadrului normativ în domeniul acreditării serviciilor sociale şi a mecanismului de subcontractare a prestatorilor de servicii sociale.
5. Elaborarea, în 2018, a conceptului privind colectarea și procesarea automatizată și centralizată a datelor statistice sectoriale privind violența în familie și în bază de gen.
6. Crearea Grupului de Lucru care va examina cadrul legal și instituțional precum și va elabora proiectul de lege privind ajustarea acestuia la prevederile Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice pînă la finele anului 2018.
Către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
7. Instruirea continuă a medicilor și asistenților sociali în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie în anul 2018 și 2019.
8. Revizuirea și aprobarea instrucțiunilor metodice cu privire la intervenția sectorului medical și social în cazurile de violență în familie în 2018.
Către Ministerul Educației
9. Revizuirea, în perioada 2018-2019, a curriculei școlare din perspectiva egalităţii de gen şi promovării relaţiilor asertive pentru toate nivelele de învățămînt în scopul prevenirii violenței, inclusiv a violenței pe criteriu de gen.
10. Instruirea continuă în perioada 2018-2019 a cadrelor didactice pentru toate nivelele de învățămînt în domeniul egalității de gen și violenței pe crtieriu de gen.
Către Ministerul Finanțelor
11. Finanțarea serviciilor destinate vicitmelor violenței în familie din bugetul public de stat în 2018 și 2019.
Către Ministerul Afacerilor Interne
12. Modificarea cadrului normativ ce vizează infracţiunile privind viaţa sexuală în conformitate cu prevederile Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice pînă în anul 2019.
13. Instruirea continuă a polițiștilor privind implementarea cadului normativ în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și infracțiunile privind viaţa sexuală în 2018-2019.
Către Parlament
14. Ratificarea Convenției privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice până la finele anului 2018.
Către Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat
15. Instruirea continuă a parajuriștilor și avocaților garantați de stat în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie în 2018 și 2019.
Către Autoritățile Publice Locale
16. Prioritizarea alocării fondurilor din bugetele locale pentru susţinerea centrelor/serviciilor de asistenţă şi protecţie a victimelor violenţei în familie şi a copiilor lor în anul 2018 și 2019.
Către Mass-media
17. Reflectarea profesionistă a cazurilor de violență și asigurarea atitudinii echitabile criteriilor de gen în articolele de presă. Încetarea manipulării opiniei publice cu utilizarea tehnicilor jurnalistice directe și indirecte.

Coaliția Națională va înainta aceste apeluri per autoritate și va monitoriza evoluția acestor sugestii. Totodată, ne arătăm deschiși la dialog și suportul necesar în implementare. Poze de la eveniment găsiți în rubrica Galerie media / foto.
Adaugă comentariu

alta varianta