Câștigă o bursă de participare la programul Formare de Formatori 4.0! Învață să convingi prin ideile tale

Vrei să convingi oameni prin discursul tău ca un adevărat influencer? Vrei să primești finanțare pentru a implementa un proiect care va schimba viața comunități tale? Vrei să cunoști tineri/e la fel de entuziaști/ste ca tine, să te dezvolți și să faci parte dintr-un program unic în Moldova și România? Atunci programul de Formare pentru Formatori al Coaliției Naționale „Viața fără Violență” este pentru tine! Află detalii în continuare, aplică până pe 7 iunie 2024 și câștigă o bursă gratuită la programul de formare. Programul Formare de Formatori 4.0 este organizat de Coaliția Națională „Viața fără Violență" în colaborare cu UNICEF Moldova

Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un apel de Granturi Feministe! Vezi criteriile și aplică la program pentru a primi finanțare

Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un nou apel de Granturi Feministe. Dacă ai o idee de inițiativă comunitară, care va îmbunătăți viața femeilor din localitatea ta sau poate ai nevoie de sprijin pentru a lansa o afacere, a merge la un curs de instruire sau a organiza un eveniment artistic, aplică la programul de Granturi Feministe. Scopul programului este de a dezvolta mișcarea feminista în Republica Moldova prin împuternicirea activistelor/activiștilor, liderelor/liderilor organizațiilor și comunităților de femei. Acestea/știa trebuie să fie active/i în domeniul promovării și apărării drepturilor femeilor și/sau să implementeze inițiative care contribuie la îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor din Republica Moldova.

„Conferința Internațională pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și fete și a violenței domestice” ediția 2023 

Participă Conferința Internațională pentru prevenirea și combaterea violenței față de femei și fete și a violenței domestice. Înregistrează-te aici la Conferință. Te așteptăm alături de noi ca să discutăm și să găsim soluții pentru un prezent și viitor sigur, cu drepturi egale pentru fiecare și fără violență.

Eseu: „Prima dată când m-am simțit suficientă”

Eseul „Prima data când m-am simțit suficientă” de Elena Morari a fost premiat în concursul Subiectiv, organizat de Moldova.org, cu unul dintre cele trei premii speciale acordate de Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea mobilei

Denumirea organiza ț iei contractante: Asocia ț ia Ob ș teasc ă Coali ț ia Na ț ional ă Via ț a f ă r ă Violen ță (AO CNVFV) Datele de contact ale organiza ț iei contractante: tel: (+373) 69 253 558, e- mail: office@sdvmd.net Persoana de contact: Vera Acostandei, tel: +373 79303285 , e-mail: tender@sdvmd.net Obiectul achizi ț iei: mobil ă pentru centru de resurse Num ă rul concursului: CNVFV230 4 din 29 septembrie 2023 CONTEXT: AO CNVFV este beneficiara proiectului ,,Promovarea r ă spunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugia ț ilor la nivel regional ș i na ț ional”, care are scopul de a sus ț ine organiza ț iile neguvernamentale în consolidarea r ă spunsului multisectorial al acestora ș i furnizarea de servicii adresate victimelor violen ț ei în baz ă de gen (VBG) ș i a violen ț ei împotriva femeilor (VÎF), finan ț at de c ă tre Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entit ăț ii Na ț iunilor Unite pentru Egalitatea de Gen ș i Abilitarea Femeilor (UN Women). În cadrul proiectului AO CNVFV va crea Centrul de Resurse pentru Femei. În acest context, AO CNVFV lanseaz ă invita ț ia de participare la tenderul cu privire la procurarea mobilei în cadrul Centrului de Resurse pentru Femei. Scopul principal al acestei achiziții este de a dezvolta și de a promova o prezență activă și eficientă pe platformele online și de social media pentru a oferi informații relevante și suport pentru comunitatea largă.

Eseu: Oprirea de urgență

Eseul „Oprirea de urgență” de Lina Vîju a fost premiat în concursul Subiectiv, organizat de Moldova.org, cu unul dintre cele trei premii speciale acordate de Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Termen extins: Coaliția Națională „Viață fără Violență” solicită oferte pentru procurarea echipamentelor IT

AO CNVFV este beneficiara proiectului ,,Promovarea r ă spunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugia ț ilor la nivel regional ș i na ț ional”, care are scopul de a sus ț ine organiza ț iile neguvernamentale în consolidarea r ă spunsului multisectorial al acestora ș i furnizarea de servicii adresate victimelor violen ț ei în baz ă de gen (VBG) ș i a violen ț ei împotriva femeilor (VÎF), finan ț at de c ă tre Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entit ăț ii Na ț iunilor Unite pentru Egalitatea de Gen ș i Abilitarea Femeilor (UN Women). În cadrul proiectului AO CNVFV va crea Centrul de Resurse pentru Femei. În acest context, AO CNVFV lanseaz ă invita ț ia de participare la tenderul cu privire la procurarea echipamentului IT pentru dotarea a Centrului de Resurse. Scopul anun ț ului este identificarea ș i selectarea a celor mai bune oferte privind echipamentului IT pentru dotarea centrului, dup ă cum urmeaz ă :

Eseu: „Seara în care l-am urât prima dată pe tata”

Eseul „Seara în care l-am urât prima dată pe tata” a fost premiat în concursul Subiectiv, organizat de Moldova.org, cu unul dintre cele trei premii speciale acordate de Coaliția Națională „Viața fără Violență”.

Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un nou apel de Granturi Feministe

Coaliția Națională „Viața fără Violență” lansează un nou apel de Granturi Feministe. Prin acest program de granturi, vrem să încurajăm dezvoltarea mișcării feministe în Republica Moldova prin împuternicirea organizațiilor, activistelor și comunităților de femei, care își desfășoară activitatea în domeniul de promovare și apărare a drepturilor femeilor și/sau implementează inițiative care contribuie la îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor din Republica Moldova. Află mai multe despre suma granturilor și criteriile de eligibilitate. Pentru a aplica, completează formularul. Programul de Granturi Feministe a fost lansat de către Coaliția Națională în februarie 2023. În primul apel de granturi, 18 femei din întreaga țară au beneficiat de granturi individuale pentru a încuraja și susține dezvoltarea lor personală, precum și de granturi colective pentru inițiative locale de prevenire și combatere a violenței și pentru îmbunătățirea calității vieții femeilor din diferite regiuni. Programul de Granturi Feministe a fost lansat de Coaliția Națională „Viața fără Violență”, cu sprijinul financiar al Fundației OAK prin intermediul Fundației ARC.

Termen extins: Cerere de ofertă de la companii care prestează lucrări de reparație

AO CNVFV este beneficiara proiectului ,,Promovarea răspunsurilor sensibile la dimensiunea de gen în contextul crizei refugiaților la nivel regional și național”, care are scopul de a susține organizațiile neguvernamentale în consolidarea răspunsului multisectorial al acestora și furnizarea de servicii adresate victimelor violenței în bază de gen (VBG) și a violenței împotriva femeilor (VÎF), finanțat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin intermediul Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women). În cadrul proiectului AO CNVFV va crea Centrul de Resurse pentru Femei. În acest context, AO CNVFV lansează invitația de participare la tenderul cu privire la contractarea unei companii care să efectueze lucrări de renovare în spațiul dedicat Centrului de Resurse. Accesează caietul de sarcini: https://forms.office.com/e/yVz18AyX03