Informație Generală

Coaliţia Națională „Viața fără Violență este un for al prestatorilor de servicii în domeniul violenței în familie, asociații obștești și instituții publice, constituită pe 29 aprilie 2014. Cei 27 membri ai Coaliției contribuie la prevenirea și combaterea violenței în familie prin asistență juridică, suport psihologic și social, programe pentru abuzatori, oferirea serviciilor de reabilitare la nivel de comunitate, inițiative de advocacy, sensibilizarea publicului și a autorităților.
Misiunea Coaliţiei este de a contribui la o viață fără violență pentru/față de femei și copii. 
Viziunea noastră este: „O societate sigură, fără violență, în care drepturile femeilor și copiilor sunt protejate și respectate.”

Obiectivele principale ale Coaliției sunt:
  • promovarea drepturilor și intereselor victimelor violenței în familie prin crearea platformei unice pentru lobby și advocacy în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;
  • susținerea și oferirea serviciilor la nivel de comunitate, inclusiv a  programelor de reabilitare, asistență și protecție, pentru femeile și copii abuzați, și programelor pentru abuzatori;
  • susținerea inițiativelor de educare și sensibilizare a publicului în domeniul violenței în familie;
  • contribuirea la elaborarea și îmbunătățirea legislației, politicilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și standardelor de asistență victimelor violenței în familie și programelor pentru agresori;
  • susținerea membrilor Coaliției prin instruirea, asistența tehnică și consolidarea capacităților lor instituționale.

Valorile în care credem:

  • Integritate
  • Feminism
  • Solidaritate
  • Respect
  • Colaborare și parteneriat