29ian2022

Republica Moldova a primit o serie de recomandări în cadrul ciclului III al Evaluării Periodice Universale ONU. Organizațiile membre ale Coaliției au prezentat un raport alternativ în domeniul violenței în familiei și violenței sexuale

Delegația națională a Republicii Moldova a participat pe 28 ianuarie, în format hibrid, la cea de-a 40-a sesiune a Evaluării Periodice Universale a drepturilor omului (EPU) a Organizației Națiunilor Unite, la Geneva, în care s-a evoluat situația drepturilor omului în Republica Moldova. Pentru țara noastră, EPU reprezintă un exercițiu de importanță majoră, având în vedere că are loc o dată la cinci ani, precum și în contextul angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova pe dimensiunea drepturilor omului. În rezultatul acestui proces de evaluare, Guvernul Republicii Moldova a primit recomandări din partea altor state în vederea îmbunătățirii situației drepturilor omului la nivel național.

 

Pe segmentul „Violența în familie și violența sexuală în Republica Moldova”, organizațiile membre ale Coaliției - Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Internațional „La Strada”, Promo-LEX, RCTV Memoria au prezentat un raport alternativ pentru statul nostru, printre cele mai urgente recomandări se regăsesc:

● Inițierea și promovarea modificărilor la Codul Penal și la Codul Contravențiilor, pentru creșterea pedepselor aplicate pentru violența domestică și sexuală, aliniate la standardele internaționale;
● Inițierea și promovarea modificărilor la legislația procesual penală, pentru a asigura evitarea confruntării directe între autorii și victimele violenței domestice și sexuale.
●Inițierea și promovarea modificărilor legislației procesuale civile, stabilind un termen mai scurt pentru examinarea contestațiilor împotriva hotărârilor de aplicare a măsurilor de protecție.

Adoptarea legii speciale, care reglementează activitatea psihologilor.
● Modificarea Codului de procedură penală și civilă, pentru a include rapoarte de evaluare psihologică în lista de probe și proceduri probatorii.
● Modificarea legislației, pentru a se asigura că toate formele de violență de gen sunt incriminate și pedepsite în Moldova, indiferent de gradul de vătămare fizică cauzată. 

● Asigurarea investigațiilor eficiente ale tuturor plângerilor de violență domestică și sexuală, urmărirea penală a făptuitorilor și pronunțarea de pedepse proporționale cu gravitatea violenței comise.
● Formarea continuă instituționalizată a specialiștilor, interacționând cu victimele violenței, în vederea adoptării unei abordări sensibile la gen în lumina instrumentelor internaționale privind drepturile omului (CEDO, CEDAW și prevederile Convenției de la Istanbul).
● Asigurarea aplicării Chestionarului de Evaluare a Riscului de Letalitate și Violență Repetată, asigurând completarea acestuia în toate cazurile de violență în familie, și includerea evaluării riscurilor în dosarul penal și contravențional.

Care au fost recomandările statelor pe segmentul asigurării egalității de gen?

La cea de-a 40-a sesiune a Evaluării Periodice Universale a drepturilor omului (EPU) a Organizației Națiunilor Unite, Republica Moldova a primit mai multe recomandări din partea statelor lumii, în contextul combaterii violenței în familie și violenței sexuale, cum ar fi: 

  • Armenia: Luarea măsurilor pentru abilitarea economică a victimelor violenței domestice care se află în situații dificile;
  • Australia:Luarea măsurilor necesare pentru a oferi sprijinul necesar victimelor violenței domestice și sexuale și pedepsirea eficientă a agresorilor;
  • Austria: investigație eficientă a tuturor plângerilor depuse de victimele violenței domestice și sexuale;
  • Belgia și Islanda: sprijin holistic pentru victimele violenței bazate pe gen, în special servicii de asistență socială și abilitarea economică a victimelor;
  • China și Croația: asigurarea implementării efective a Convenției de la Istanbul;
  • Canada și Mexic: armonizarea legislației naționale la Convenția de la Istanbul. Protecția victimelor violenței de gen;
  • Republica Cehă: asigurarea implementării practice a legislației pentru protejarea victimelor;
  • Egipt: investigarea eficientă și pedepsirea tuturor formelor de violență împotriva femeilor;
  • Finlanda: implementarea Convenției de la Instanbul și luarea măsurilor pentru a asigura accesul și asistența juridică pentru victimele violenței domestice și sexuale.
  • Iran: investigație eficientă a tuturor formelor de violență domestică și sexuală și pedepsirea agresorilor.
Câte recomandări a primit în total Republica Moldova?

72 de state au luat cuvântul în cadrul dialogului interactiv, formulând 215 recomandări specifice, atât cu privire la angajamentele internaționale ale Republicii Moldova, cât și recomandări tematice sau cu privire la structura instituțională la nivel național. Recomandările vor fi reflectate în programele și politicile Guvernului nostru pentru o mai bună protecție a tuturor drepturilor omului în țară și implementarea durabilă a agendei Guvernului de îmbunătățire a situației în țară.

Ce este EPU?

EPU este un proces complex de evaluare a situației drepturilor omului în statele membre ONU. Republica Moldova a trecut de două ori prin acest exercițiu - în 2011 și 2016, fiind la moment la cel de-al 3-lea ciclu de evaluare. În contextul acestui exercițiu, toate statele membre ale ONU sunt evaluate o dată la 5 ani la capitolul onorării angajamentelor lor internaționale și implementarea politicilor și programelor de stat în domeniul drepturilor omului. În rezultatul acestui proces, Statele supuse revizuirii, primesc recomandări pentru îmbunătățirea situației drepturilor omului la nivel național. Republica Moldova a fost evaluată pentru prima data în 2011.

Evaluarea Periodică Universală este un proces unic, care implică o revizuire a evoluțiilor în domeniul drepturilor omului din toate statele membre ale ONU. Totodată, este un proces în care este implicat statul, sub auspiciile Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, care oferă fiecărei țări posibilitatea de a informa ce acțiuni a întreprins pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului și pentru a-și îndeplini obligațiile în acest domeniu.