TERMENI DE REFERINȚĂ pentru un/o expert(ă) sau a unui grup de experți pentru elaborarea Planului de dezvoltare profesională și personală a organizațiilor Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie” și membrilor acestora

Coaliția Națională anunţă concurs pentru selectarea unei/unui expert(ă) sau a unui grup de experți în elaborarea Planului de dezvoltare profesională și personală pentru perioada 2021 - 2024.

 

Coaliția Națională este o rețea națională formată din 23 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activeză în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii și dezvoltă programe pentru agresori.

 

Termenii de referință sunt publicați de către AO „Artemida” care asigură managementul financiar al Coaliției Naționale.

 

Obiectivul consultanței: Elaborarea Planului de dezvoltare profesională și personală care să corespundă viziunii și misiunii Coaliției, rezulatelor formulate în Strategia de Dezvoltare 2020 -2024 și necesităților membrilor identificate în cadrul evaluărilor periodice. Planul de dezvoltare va lua în considerare necesitățile instituționale ale organizațiilor și necesitățile individuale ale membrilor.

Responsabilități și termeni:

Expert(ă) în elaborarea Planului de Dezvoltare va avea următoarele responsabilități:

 • Analiza rapoartelor de evaluare, Strategiei de dezvoltare 2020 – 2024, raportului anual de activitate 2020, a necesităților membrilor din formularele de evaluare – 4 zile lucrătoare;
 • Organizarea unei sesiuni de informare, prezentare și explicare a obiectivelor consultanței, instrumentelor de evaluare utilizate, etapele și rezultatele așteptate - 1 zi;
 • Ajustarea chestionarului de evaluare a necesităților, colectarea datelor și analiza acestora - 3 zile;
 • Elaborarea Planului de dezvoltare profesioanală și personală - 3 zile lucrătoare;
 • Facilitarea unei sesiuni de prezentare a Planului de dezvoltare pentru membrii Coaliției– 1 zi lucrătoare.

Expertul/a va colabora și comunica în cadrul consultanței cu coordonatoarea Coaliției Naționale.

Termeni de contractare:

Candidata/ul va elabora Planul de Dezvoltare în perioada aprilie – mai 2021. Toate activitățile, necesare pentru elaborarea Planului, vor fi desfășurate în regim online și regim ofline dacă situația pandemică va permite.

Cerințe obligatorii pentru aplicant/ă:

 • Studii superioare în unul din domenii: management, managementul afacerilor, resurse umane, comunicare, științe sociale, educație, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de minim 5 ani în domeniul managementului de afaceri sau/și managementul proiectelor și/sau organizațiilor, elaborării și implimentării strategiilor de dezvoltare organizațională, gestionării resurselor umane, etc.
 • Să susțină și să promoveze valorile Coaliției Naționale: integritate, feminism, solidaritate, respect, colaborare și parteneriat;
 • Să cunoască contextul organizațiilor non-guvernamentale și cadrul legal specific;
 • Experință relevantă în activități de instruire, formare, mentorat, etc.;
 • Să cunoască la perfecție limba română;
 • Abilități excelente de comunicare și interacțiune cu diverse grupuri sociale, reprezentanții mass-media, autorități, etc.

Va constitui un avantaj:

 • Cunoașterea limbii ruse;
 • Experiență de lucru cu organizații care prestează servicii grupurilor vulnerabile și marginalizate, cu organizații pentru femei;

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare care va conține:

 • CV-ul actualizat în limba română;
 • Scrisoare de argumentare care va conține referințe la organizațiile pentru care expertul/a a dezvoltat planuri de dezvoltare profesională și persoanlă și/sau a prestat servicii de facilitare și instruire. Scrisoarea de argumentare va conține și oferta financiară pentru 12 zile lucrătoare în MDL.

Dosarul urmează a fi expediat prin email la adresa: secretariat.coalitie@gmail.com cu mențiunea “expert(ă) plan dezvoltare”. Data limită de prezentare a dosarului este 9 aprilie 2021.

 

Persoana preselectată va fi anunțată în termen de 5 zile despre pre-selectare și va fi invitat/ă la un interviu. Decizia de selectare va fi transmisă prin email în termen de 3 zile lucrătoare de la data interviului. Persoanele care nu au fost pre-selectate nu vor fi anunțate.

 

Mai multe detalii despre Coaliția Națională „Viața fără violență în familie” pot fi găsite pe pagina de facebook Coaliția Natională „Viața fără violență în familie” și pagina web http://stopviolenta.md/