TERMENI DE REFERINȚĂ pentru un/o expert(ă) în elaborarea Strategiei de Comunicare a Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie”

Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” (Coaliția Națională) anunţă concurs pentru selectarea unei/unui expert(ă) în elaborarea Startegiei de Comunicare pentru perioada 2021 - 2024. Coaliția Națională este o rețea națională formată din 23 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activeză în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii și dezvoltă programe pentru agresori.

 

Termenii de referință sunt publicați de către AO „Artemida” care asigură managementul financiar al Coaliției Naționale.

Obiectivul consultanței: elaborarea Strategiei de Comunicare pentru perioada 2021 – 2024, care să corespundă viziunii și misiunii Coaliției și obiectivelor formulate în Strategia de Dezvoltare 2020 -2024. Strategia trebuie să ia în considerare necesitățile de comunicare individuale ale organizațiilor membre și necesitățile colective ale Coaliției pentru a îmbunătăți și intesifica comunicarea internă, vizibilitatea, recunoașterea și aprecierea Coaliției la nivel național și international.

Responsabilități și termeni:

Experta(ul) în elaborarea Strategiei de comunicare va avea următoarele responsabilități:

 1. Evaluarea și analiza contextului de prevenire și combatere a violenței pe bază de gen în Republica Moldova, tendințele de comunicare în domeniu, influențele și provocările socio-politice, oportunitățile de promovare a culturii non-violente, experiențele și practicile bune de comunicare din țările cu context similar – 3 zile lucrătoare;
 2. Analiza rapoartelor de evaluare, Strategiei de Dezvoltare 2020 – 2024 a Coaliției Naționale, raportului anual de activitate 2020, a conținutului platformelor de comunicare, rezultatelor chestionarelor – 4 zile lucrătoare;
 3. Consultarea membrilor Coaliției Naționale, membrilor Secretariatului, altor persoane externe care au interacționat cu Coaliția privind nivelul și necesitățile de comunicare externe și interne - 2 zile;
 4. Elaborarea Strategiei de Comunicare, consultarea acesteia și definitivarea conform comentariilor primite – 5 zile lucrătoare;
 5. Facilitarea unei sesiuni de prezentare și explicare a Strategiei de comunicare pentru membrii Coaliției Naționale – 1 zi lucrătoare.

Termeni de contractare:

Candidata/ul va elabora Strategia de Comunicare în perioada aprilie – mai 2021. Toate activitățile, necesare pentru elaboraea Strategiei, vor fi desfășurate în regim online și regim ofline doar dacă situația pandemică permite acest lucru.

Cerințe obligatorii  pentru aplicant/ă:

 1. Experiență de minim 5 ani în domeniul comunicării și elaborării  strategiilor de comunicare organizaționale;
 2. Să dețină studii superioare în unul dinre domeniile: jurnalism, comunicare, științe sociale, educație, sau alte domenii relevante;
 3. Să susțină și să promoveze valorile Coaliției Naționale: integritate, feminism, solidaritate, respect, colaborare și parteneriat;
 4. Să cunoască contextul organizațiilor non-guvernamentale, în special a organizațiilor pentru femei, domeniul egalității de gen, promovării drepturilor femeilor, prevenirii și combaterii violenței față de femei;
 5. Să cunoască mediul online, instrumentele de promovare specifice pentru subiecte sociale și diferite grupuri;
 6. Să cunoască la perfecție limba română;
 7. Abilități de formare și instruire în domeniul comunicării;
 8. Abilități excelente de comunicare și interacțiune cu diverse grupuri sociale, reprezentanții mass-media, autorități, etc.

Va constitui un avantaj:

 1. Cunoașterea limbii ruse;
 2. Experiență de lucru cu organizații care prestează servicii grupurilor vulnerabile și marginalizate;
 3. Experiența de lucru în elaborarea strategiilor de comunicare care implică schimbări de stereotipuri și atitudini colective;

Experta/ul va colabora și va prezenta toate documentele de lucru coordonatoarei și comunicatoarei Coaliției Naționale.

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare care va conține:

 • CV-ul actualizat în limba română;
 • Scrisoare de argumentare care va conține referințe la organizațiile pentru care expertul/a a dezvoltat planuri de dezvoltare profesională și persoanlă și/sau a prestat servicii de facilitare și instruire. Scrisoarea de argumentare va conține și oferta financiară pentru 15 zile lucrătoare în MDL.

 

Dosarul urmează a fi expediat prin email la adresa: secretariat.coalitie@gmail.com cu mențiunea “expert(ă) plan comunicare”. Data limită de prezentare a dosarului este 9 aprilie 2021.

 

Persoana preselectată va fi anunțată în termen de 5 zile despre pre-selectare și va fi invitat/ă la un interviu. Decizia de selectare va fi transmisă prin email în termen de 3 zile lucrătoare de la data interviului. Persoanele care nu au fost pre-selectate nu vor fi anunțate.