TERMENI DE REFERINȚĂ: Concurs de granturi participative organizat de Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie”

                  

TERMENI DE REFERINȚĂ

 

Concurs de granturi participative organizat de

Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie”

Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” (Coaliția Națională) anunţă concurs de granturi participative pentru organizațiile non-guvernamentale, activiste și activiști civice, grupurile de inițiative feministe, grupuri de suport, reprezentanți ai mass-media, etc. 

Coaliția Națională este o rețea națională formată din 23 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activeză în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii și dezvoltă programe pentru agresori.

Misiunea Coaliţiei Naționale este de a contribui la o viață fără violență pentru/față de femei și copii.

Viziunea Coaliției Naționale este: „O societate sigură, fără violență, în care drepturile femeilor și copiilor sunt protejate și respectate.”

Valorile Coaliției Naționale: Integritate, feminism, solidaritate, respect, colaborare și parteneriat.

Obiectivele principale ale Coaliției sunt:

 • promovarea drepturilor și intereselor victimelor violenței în familie prin crearea platformei unice pentru lobby și advocacy în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie;
 • susținerea și oferirea serviciilor la nivel de comunitate, inclusiv a  programelor de reabilitare, asistență și protecție, pentru femeile și copii abuzați, și programelor pentru abuzatori;
 • susținerea inițiativelor de educare și sensibilizare a publicului în domeniul violenței în familie;
 • contribuirea la elaborarea și îmbunătățirea legislației, politicilor în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și standardelor de asistență victimelor violenței în familie și programelor pentru agresori;
 • susținerea membrilor Coaliției prin instruirea, asistența tehnică și consolidarea capacităților lor instituționale.

Termenii de referință sunt publicați de către AO „Artemida” care asigură managementul financiar al Coaliției Naționale.

I. Scopul și obiectivele programului Granturi participative

Acest program de granturi are drept scop susținerea și dezvoltarea parteneriatelor dintre organizațiile membre ale Coaliției și a partenerilor acestora (organizații non-guvernamentale, grupuri de inițiativă și grupuri de suport, reprezentanți ai mass-media și a domeniului privat, etc.) în implementarea inițiativelor participative destinate prevenirii și combaterii violenței față de fete și femei și a violenței în familie, cu atenție sporită asupra grupurilor invizibile de fete și femei, susținerea fetelor și femeilor pe termen lung, inclusiv împuternicirea economică, implicarea și moblizarea comunităților, etc. 


Programul se va axa pe atingerea următoarelor obiective: 

 • Dezvoltarea formelor de asisțență și suport pentru fetele și femeile, victime ale violenței în bază de gen și a violenței în familie;
 • Dezvoltarea și implementarea inițiativelor de implicare a comunității, fetelor și băieților, inclusiv a inițiativelor creative în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de fete și femei și violenței în familie;
 • Promovarea egalității de șanse și a participării incluzive a fetelor și femeilor în procesul de dezvoltare a comunității;
 • Consolidarea dialogului dintre factorii de decizie locali și a altor actori relevanți pentru o participare mai incluzivă a fetelor și femeilor în procesul decizional pentru soluționarea problemelor cu care se contruntă acestea, etc.
 • Crearea și dezvoltarea premiselor și a măsurilor de împuternicire socială și economică a fetelor și femeilor, victime ale violenței în bază de gen și a violenței în familie, etc.  

II. Criteriile de selecție a propunerilor 

În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii:

 1. Originalitatea și inovația propunerii;
 2. Activități orientate spre grupuri invizibile și vulnerabile de fete și femei și tineri;
 3. Relevanța activității pentru comunitatea locală;
 4. Continuitatea rezultatelor;
 5. Cost-eficiență dintre bugetul solicitat si rezultatele așteptate;

Pentru a fi participanți eligibili, solicitanții trebuie să întrunească următoarele condiții obligatorii:
1. Aplicantul principal va fi organizația membră a Coaliției Naționale, lista COMPLETĂ a organizațiilor o găsiți aici: https://stopviolenta.md/26-structura-coaliei.html
2. Aplicația va avea la bază existența de parteneriat(e) dintre organizațiile membre ale Coaliției Naționale și/sau organizațiile membrii cu partenerii externi (Parteneri externi: APL, Instituții publice, Bibiloteca locală, grupuri de inițiativă, ONG-uri locale, agenți economici, alte organizații și insituții, etc.)
3. Lipsa conflictului de interese dintre organizație și partener extern, aplicanți la concurs.


III. Cheltuieli neeligibile

Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

 • Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
 • Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
 • Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
 • Achiziționarea de terenuri sau clădiri;
 • Credite oferite părților terțe; 

IV. Durata proiectelor și bugetul per proiect

 • Durata de implementare a proiectelor nu va depăși 12 luni.
 • Suma maximă acordată pentru un proiect nu va depăși 110 000 lei MDL.

V. Procedura de aplicare

Pentru a participa la concursul de granturi, organizațiile interesate vor depune dosarul la Secretariatul Coaliției. Dosarul care va conține următoarele documente:

Secretariatul Coaliției Naționale își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare, cu informarea ulterioară a solicitantului. 

VI. Procesul decizional

Decizia de finanțare va fi luată în maximum 7 zile lucrătoare de la data limită de depunere a dosarului. Evaluarea dosarelor este efectuată de către echipa de evaluare a Coaliției Naționale. Secretariatul Coaliției va informa aplicanții/aplicantele selectate.

VII. Adresa, informația de contact şi depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la emailul secretariat.coalitie@gmail.com cu subiectul „Întrebare concurs de granturi participative” până la data de 10 noiembrie 2021.

 

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi participative” pot fi transmise prin poșta electronică la adresa secretariat.coalitie@gmail.com sau prin poștă la adresa: mun. Chișinău, str. Armenească 27/10.

Data limită pentru transmiterea propunerilor de proiect este de 15 noiembrie 2021.

Atenție! 

Dosarele cu propunerile depuse nu vor fi returnate.

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.