07apr2020

Recomandări cu privire la răspunsul la cazurile de violență în familie în contextul COVID-19

Răspândirea noului tip de virus COVID-19 constituie o amenințare gravă pentru sănătatea publică la nivel mondial ceea ce determină impunerea unor măsuri restrictive de către majoritatea statelor.
Pentru a diminua riscurile contaminării în masă, în Republica Moldova, prin Hotărârea Parlamentului a fost declarată stare de urgență pe perioada 17 martie - 15 mai 2020. Totodată, a fost suspendat procesul educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar, instituit un regim special de intrare și ieșire din țară, stabilit un regim special de lucru pentru toate entitățile, interzisă desfășurarea adunărilor, manifestațiilor publice și a altor acțiuni de masă, și mai multe localități au fost plasate în carantină etc.
În acest context, autoizolarea persoanelor revenite din străinătate și recomandarea pentru populația Republicii Moldova de a evita deplasările în afara domiciliului, sunt factori care supun femeile și copiii lor unui risc mai mare de violență din partea partenerilor agresivi. În aceste condiții, posibilitățile victimelor de a raporta cazurile de violență, de a sesiza poliția, de a se adresa serviciilor de suport sunt mult mai limitate, pe alocuri chiar imposibile.
Prezentele recomandări sunt destinate specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, precum și victimelor și potențialelor victime ale violenței, inclusiv violenței în familie  pentru a asigura intervenții eficiente în cazurile de violență în contextul COVID-19.


Recomandări:
1) În cazurile de violență în familie și față de femei, în perioada stării de urgență, interesul superior al victimei, prevăzut în actele internaţionale și naționale fundamentale în domeniul drepturilor omului, va constitui principiul de bază în asigurarea intervenției organelor competente;
2) Telefonul de încredere pentru femei și fete 0 800 8008 va funcționa în regim de 24/24, 7 zile din 7, gratuit și confidențial.
3) Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 va recepționa și redirecționa apelurile privind necesitatea intervenției în cazurile de violență în familie în regim obișnuit;.
4) Angajații Poliției, asistenții sociali și personalul medical care se deplasează la fața locului pentru a interveni și a oferi asistență în cazuri de violență în familie și față de femei și a oferi asistență victimelor, vor fi asigurați cu și vor purta în mod obligatoriu mijloace individuale de protecție (mască pentru față, mănuși, dezinfectant pentru mâini, protecție oculară, halate/salopete impermeabile).
5) Angajații Poliției vor acționa în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 360 din 08.08.2018 cu privire la aprobarea Instrucţiunii metodice privind intervenţia Poliției în prevenirea şi combaterea cazurilor de violenţă în familie și măsurile instituite în contextul stării de urgență.
6) Excepție de la regula 5) vor face cazurile când persoanele care raportează cazuri de violență în familie sau agresorii familiali se află în regim de autoizolare obligatorie. În aceste situații, angajații Poliției vor asigura măsuri alternative de izolare a agresorului de victimă, fără a fi expusă riscului de infectare populația din imediata apropiere a agresorului (preluarea agresorilor familiali de hoteluri/unitățile de asistență medicală primară/secundară, etc.).
7) Asistenții sociali vor acționa în conformitate cu prevederile Ordinului MSMPS nr. 903 din 29 iulie 2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind intervenția structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile de violență în familie și măsurile instituite în contextul stării de urgență.
8) Excepție de la regula 7) vor face cazurile când interacțiunea asistentului social urmează a fi realizată cu o victimă a violenței în familie/agresor familial care se află în autoizolare obligatorie după revenirea din zone de risc. În asemenea cazuri, contactul urmează a fi realizat prin telefon/mijloace electronice și, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (4) al Legii nr. 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie și a p. 36 din Instrucțiune, cazul va fi raportat în mod obligatoriu, fără acordul victimei, organelor de Poliție și, după caz, instituției medico-sanitare.
9) Personalul medical va acționa în conformitate cu prevederile Ordinului MSMPS nr. 1167 din 15 octombrie 2019 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind intervenția instituțiilor medico-sanitare în cazurile de violență în familie și măsurile instituite în contextul stării de urgență.
10) Excepție de la regula 9) vor face cazurile când interacțiunea personalului medical urmează a fi realizată cu o victimă a violenței în familie/agresor familial care se află în autoizolare obligatorie după revenirea din zone de risc. În asemenea cazuri, prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (4) al Legii nr. 45 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie și a p. 49 din Instrucțiune, cazul va fi raportat în mod obligatoriu, fără acordul victimei, organelor de Poliție.
11) Echipele multidisciplinare și organizația care reprezintă victima violenței vor întreprinde toate măsurile pentru a asigura plasamentul de urgență al acestora prin identificarea unei locuințe de temporare;
12) În caz de necesitate, victimele vor fi plasate pe un termen de 30 de zile de către organizațiile de suport în apartamente de urgență asigurate de Coaliția Națională ”Viața fără violență în familie”;
13) Fiecare femeie și fată va avea acces la informație accesibilă și ușor de asimilat cu privire la formele de violență în familie și acțiunile pe care le poate întreprinde pentru a preveni/opri violența.
14) Sprijinul psiho-social și juridic online trebuie să fie disponibil și accesibil pentru femeile și fetele care ar putea fi afectate de COVID-19 și sunt, concomitent, victime ale violenței în familie, inclusiv internate în instituțiile medico-sanitare.
15) Informarea copiilor despre virusul COVID-19 la Telefonul Copilului 116111 în cadrul consilierii și informării copiilor.

Lista centrelor și serviciilor din cadrul Coaliției Naționale, disponibile în perioada COVID-19:

Organizația 

Date de contact 

Servicii oferite

Servicii pentru victime

Centrul Internațional „La Strada Moldova”

CONTACTE:

Telefonul de Încredere pentru femei și fete 0 8008 8008, 24/24 7 zile din 7- oferă consiliere psihologică, consultație juridică și mediere socială, acolo unde este necesar.

Linia fierbinte pentru migrație sigură și anti-trafic 0 800 77777, de la 8:00 până la 20:00, 7 zile din 7.

Toate cazurile care vizează siguranța online a copiilor sunt consiliate online prin intermediul portalului www.siguronline.md

Activează în regim online/telefon:  consultație juridică, psihologică, pe cazurile de violență în familie;

În cazurile de violență sexuală, la necesitate, fiind evaluat fiecare caz individual, se merge în teren.


Centrul de Drept al Femeilor / Women's Law Center 

CONTACTE:

Linia gratuită: 0 800 80 000;

Tel: 0 (22) 811 999; +37368 855 050 (inclusiv Viber);

Email: office@cdf.md;

Web: www.cdf.md


Activează în regim online și la telefon, oferă următoarele servicii: asistența juridică primară, consiliere juridică, asistență socială, referire la servicii de consiliere psihologică/Luni-vineri 9:00-18:00


Promo-LEX

CONTACTE:

Tel: +373 69 439 446, jurista Lilia Potâng

Email: lilia.poting@promolex.md

/Web: www.promolex.md


Activează în regim online și la telefon, servicii oferite:asistență juridică primară, Luni-vineri 9:00-18:00


Asociatia Impotriva Violentei "Casa Marioarei"

CONTACTE:

Tel: +373 9333260; +373 69333261

Email: cmarioarei@gmail.com

FB/Asociatia Împotriva Violenței „Casa Mărioarei”


Activează în regim online și la telefon: oferă asistență socială, psihologică, juridică, plasament în apartamente sociale. /Luni-vineri 9:00-17:00


Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC)

CONTACTE:

Tel: +373 79880211, Diana Teberneac

Email:ajutauncopil@cnpac.org.md/ Web:http://cnpac.org.md/


Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consiliere juridică, asistență psihologică în cazurile în care e posibil – se face online./Luni-vineri 9:00-17:00/


Centrul pentru Reabilitarea Victimelor ” Memoria

CONTACTE:

Telefon de serviciu: +373 79 704 809;

Telefon directoare/psihologă /Ludmila Popovici,  +373 79504809

Telefon asistenta de proiect/Andriana Zaslaveț, +373 69512855/

Web: www.memoria.md


Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consiliere psihologică, consultație medicală cu prescrierea medicamentelor online, psihoterapie (individuală și de grup) online, consultații juridice, oferirea pachetelor alimentare/a unui suport financiar pentru chirie/servici comunale inclusiv pentru  femeile cu copii care recent au părăsit locuința agresorului sau nu au un venit lunar stabil./Luni-vineri 09:00-18:00


Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor, Chișinău (CAP)

CON

TACTE:

Tel: 022927194; +373 69 053817 Email:

shelter_team@cap.md / Web:www.cap.md


Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite:consiliere psihologică, consultații juridice, asistență socială, asistență medical, referire la alte servicii în funcție de necesitate. /24/24, zilnic.


Instituția Publică Centrul Maternal "Pro Familia” din Căuşeni

CONTACTE:

Tel: 0 243 26835,

Directoare, Cristina Didilica: +373 68552458;

Email: profamilia2006@gmail.com


Activează în regim online/la telefon, serviciile oferite sunt: consiliere psihologică, consultații juridice, asistență socială, asistență medicală, referire la alte servicii în funcție de necesitate./Orar: 8.00-18.00, zilnic sunt câte 3 specialiști la centru.


Instituția Publică Centrul Maternal ”Pro-Femina” din Hîncești

CONTACTE:

Tel: +373 79488130 Liliana Buza

Email: profemina.2009@mail.ru


Centrul se află în carantină.

Specialiștii centrului referă victimele către alte servicii de suport

 


Instituția Publică Centrul Maternal Cahul

CONTACTE: Tel: 0299 44080

Email: centru-maternal.cahul@mail.ru


Centrul activează doar pentru femeile cazate, serviciile oferite sunt: consiliere psihologică, asistență socială, asistență medicală, asistență profesională./Luni-vineri 8:00- 17:00/


Asociația obștească Centrul de ajutor social al femeii și familiei „Stimul”, Ocnița

CONTACTE:

Telefon: asistenta socială: +373 60165416, 069538496/

Email: moldovastimul@inbox.ru


Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consiliere, asistenta psihologică și socială, consiliere juridică, comunicare pe grupuri închise pe FB și OK.

Luni-vineri 9:00- 17:00/


Instituția publică Centrul de Criză Familială „SOTIS”, Bălți

CONTACTE:

Telefon: 023192541 – linia fierbinte; 079992541

Email: ccf.sotis@gmail.com


Centrul oferă servicii în regim online și la telefon: asistență juridică, psihologică, asistență socială.

În perioada carantinei Centrul nu plasează victime.

Luni-vineri 08:00-20:00.


Asociația obștească „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”, Bălți

CONTACTE:

Tel: +373 79055616 Olga Patlati

Email: olgapatlati@mail.ru


Centrul de zi oferă asistență la telefon și online: consiliere psihologică, consultații juridice, asistență socială, referire la alte servicii, consultații economice.

Luni – vineri 9.00-18.00 zilnic este o persoană de serviciu


Asociația obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, Soroca

CONTACTE: Tel: 0230 23619/Email: crt.dacia@gmail.com/Web: www.dacia.org.md


Centrul de zi oferă asistență la telefon și online.

Luni-vineri 10:00-14:00 zilnic este o persoană de serviciu la birou.


Instituţia Publică Centrul pentru Reabilitarea vicimelor violenței „Ariadna” Drochia 

CONTACTE:Tel:079000118

Web:www.artemida.md


Centrul oferă servicii: plasament în apartamente/case în colaborare cu echipa multidisciplinară, servicii de asistenta psihologică, asistență socială, lucrul cu echipele multidisciplinare.


Centrul de Asistență și Consiliere pentru Agresorii, Drochia

 

CONTACTE:

Email:simionsirbu@yahoo.com

Web: www.artemida.md


Centrul oferă servicii la telefon/online:nservicii sociale, psihologice, juridice, referire de la poliție.

Luni-vineri 8:00-17:00/


Asociația Obștească „Centrul psiho-social” din Vulcănești

CONTACTE:

Tel: 068238386

Email: n.mocan@mail.ru


Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consiliere psihologică, asistenta juridică primară, ajutor sub formă de produse alimentare, cantină socială.

Luni-vineri 8:00-18:00/


Asociația obștească ”Vesta” Comrat și Vulcanesti

 

CONTACTE:

Comrat: asistenta socială – +373 60122508/

Vulcănești: coordonatoare proiect -+373 69 866 411


Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: informare, consiliere juridică, asistență socială, în funcție de caz, vizite personale, produse alimentare.

Luni-vineri 8:00-18:00/


Asociația obștească Institutul pentru Familie si Initiative Sociale/

CONTACTE:

Tel: +373 68271444, psiholog Sergiu Toma

Email: institutulpentrufamilie@gmail.com

Web: www.ifis.md


Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: consultație psihologică la telefon sau online. Totodată, pe timp de criză pandemică, centrul oferă consultații gratuite pentru oricine.

Luni-vineri 9.00- 18.00/


Asociația Obștească Gender-Centru

CONTACTE:

Tel: +373 69182020

Web:www.gender-centru.md


Organizatia oferă informație  în regim online/telefonic.


Asociația obștească ”Interaction”, Tiraspol

CONTACTE:

Linia fierbinte privind violența în familie: 080099800

Linia fierbinte pentru traficul de ființe umane: 0800888888

Linia fierbinte pentru persoanele social vulnerabile: 053386030

Email:interaction2002@mail.ru

Web: www.ngointeraction.org


Activează în regim online și la telefon, serviciile oferite: informare, consiliere juridică, psihologică, produse alimentare, medicamente.

Livrare medicamente și produse alimentare (cu ajutorul voluntarilor) – se face personal.Pentru orice întrebare legată de COVID-19 apelați la Linia Verde a Agenției Naționale pentru Sănătate Publică: 0 800 12300