27apr2022

Termen extins! CONCURS pentru ocuparea funcției de ASISTENT/Ă DE PROGRAME!

Coaliția Națională "Viață fără Violență în Familie" este o rețea națională formată din 23 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii. Coaliția este în căutarea unui/nei coleg/e ce va prelua responsabilitățile unui/nei asistent/e de programe. 


  
Responsabilități:

 • Coordonarea activității specifice pentru membrii Coaliției Naționale;
 • Contribuirea la organizarea unor evenimente și activități ale Coaliției la nivel național și regional;
 • Participarea și contribuirea la identificarea și dezvoltarea parteneriatelor Coaliției cu organizații, rețele și parteneri privați;
 • Acordarea suportului organizațiilor membre și organizațiilor partenere la activități ce țin de consolidarea capacităților bazate pe necesitățile acestora;
 • Dezvoltarea și menținerea bazei de date a Coaliției;
 • Participarea și contribuirea la identificarea posibilităților de finanțare;
 • Participarea și contribuirea la asigurarea logistică a evenimentelor și activităților Coaliției;
 • Documentarea continuă în domeniul violenței în familie și participarea la conferințe, ateliere, instruiri, evenimente tematice, pentru dezvoltarea profesională;
 • Participarea la evenimentele Coaliției Naționale (ședințe interne, ateliere, etc.);
 • Elaborarea Rapoartelor de Activitate și prezentarea acestora secretariatului, donatorilor sau membrilor CN;
 • Promovarea imaginii, misiunii și valorilor Coaliției Naționale.

Cerințe obligatorii  pentru aplicant/ă:

 • Studii superioare în management, științe sociale, educație, jurnalism, comunicare sau alte domenii relevante.
 • Să cunoască contextul organizațiilor non-guvernamentale, a subiectelor sociale și a mediului online, în particular domeniul ce privește egalitatea de gen și promovarea drepturilor femeilor în Republica Moldova;
 • Disponibilitatea de a se deplasa în afara Chișinăului, în localitățile unde sunt amplasate organizațiile membre;
 • Abilităţi de lucru independent şi în echipă, inlcusiv în termeni restrânși de timp, la necesitate;
 • Cunoașterea la perfecție a limbii române;
 • Cunoașterea limbii engleze la un nivel mediu/avansat.

Constituie un avantaj:

 • Cunoașterea limbii ruse;
 • Experiență de voluntariat, mobilizare comunitară;
 • Experiență  de lucru relevantă în dezvoltarea și realizarea inițiativelor, proiectelor, activităților în domeniul promovării drepturilor omului, în special drepturilor femeilor și egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și față de femei și altor inițiative pentru grupuri subreprezentate, marginalizate, etc.

Termeni de contractare: Candidatul/a va fi contractat/ă part-time pentru perioada de probă (3 luni), cu extindere ulterioară.


Procedura de aplicare:

Data limită de prezentare a dosarului este 3 iunie 2022;

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare care va conține:

 • CV-ul actualizat în limba română sau engleză;
 • Scrisoare de intenție în limba română sau engleză;

 

Dosarul de angajare urmează a fi expediat prin email la adresa: office@sdvmd.net cu mențiunea „Asistent/ă programe Coaliția Națională”. 

 

* Având în vedere că femeile au șanse mai reduse de a se angaja, domeniul specific care presupune interacțiunea cu fete și femei, victime ale violenței,  Coaliția Națională în procesul de selectare, în calitate de măsură pozitivă va acorda prioritate femeilor.