17mar2022

TERMENI DE REFERINȚĂ Ofițer/ă comunicare și relații cu publicul

 TERMENI DE REFERINȚĂ

Ofițer/ă comunicare și relații cu publicul

 

 

Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie” este o rețea națională formată din 23 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activează în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii. Coaliția Națională lansează concurs pentru poziția de comunicatoare/comunicator, full-time.

 

Responsabilități:

Ofițerul/a de comunicare și relații cu publicul va avea următoarele responsabilități:

 • Asigură vizibilitatea Coaliției Naționale în mediul online și offline;
 • Menține și dezvoltă platformele de comunicare a Coaliției Naționale (pagina web, pagina facebook, Instagram, etc.);
 • Menține și dezvoltă relațiile și parteneriatele cu reprezentanții mass-media;
 • Crează și menține lista de contacte a reprezentanților mass-media;
 • Elaborează și implimentează Planul Strategic de Comunicare a Coaliției Naționale;
 • Participă și contribuie la elaborarea Planului Strategic, planurilor și rapoartelor anuale, materialelor informative despre Coaliția Națională și a organizațiile membre și/sau istorii umane, etc.;
 • Participă și contribuie la evenimentele și activitățile organizate de Coaliția Națonală la internațional, național și regional;
 • Participă și contribuie la evaluarea activității Coaliției Naționale, componenta de vizibilitate și comunicare cu publicul;
 • Oferă suport organizațiilor membre, organizațiilor partenere la activități ce țin de comunicare, vizibilitate și relații cu publicul;
 • Oferă suport organizațiilor membre la elaborarea platfomelor de comunicare proprii, elaborarea materialelor de vizibilitate și comunicare;
 • Elaborează componentele relevante cu privire la comunicare și vizibilitate pentru propunerile de proiect ale Coaliției Naționale;
 • Monitorizează mass-media privind reflectarea activităților Coaliției Naționale și a cazurilor de violență în familie și violența față de femei și sintetizează informația;
 • Sesizează autoritățile competente în cazul încălcărilor legislației  și a Codului deontologic de către sursele mass media;
 • Participă și contribuie la alte activități relevante pentru Coaliția Națională care se încadrează în responsabilitățile de serviciu.

Termeni de contractare: Candidatul/a va fi contractat/ă full-time pentru perioada de probă (3 luni luni),  cu extindere ulterioară.

Cerințe obligatorii  pentru aplicant/ă:

 • studii superioare în jurnalism, comunicare, științe politice sau alte domenii relevante;
 • abilități excelente de comunicare, inclusiv cu femei și copii, victime ale violenței, persoane social-vulnerabile, persoane în etate, alte grupuri marginalizate;
 • disponibilitatea de a se deplasa în afara Chișinăului, în localitățile unde sunt amplasate organizațiile membre;
 • experiență de minim doi ani în domeniul comunicării şi o cunoaștere bună a relațiilor cu publicul în Republica Moldova;
 • cunoașterea mediului online, tendințelor noi de dezvoltare și a instrumentelor inovatoare de promovare a unor subiecte sociale;
 • cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a paginilor web şi a conturilor din reţele sociale;
 • abilităţi de lucru independent şi în echipă, inlcusiv în termeni restrânși de timp, la necesitate
 • cunoașterea la perfecție a limbei române;

Va constitui un avantaj:

 • cunoașterea soft-urilor specializate de editare a imaginilor/video/grafice/publicații;
 • contribuția la elaborarea materialelor de vizibilitate, activități de fundraising, în particular în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței domestice;
 • cunoașterea avansată a limbei ruse și engleze;
 • experiență la elaborarea politicilor de comunicare și advocacy, politicilor de protecție a datelor cu caracter personal și de lucru cu persoanele discriminate și social vulnerabile;
 • experiență de lucru cu organizații neguvernamentale și organizații internaționale, în particular cu organizațiile din domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței domestice.

 

Procedura de aplicare:

Data limită de prezentare a dosarului este 28 martie 2022;

Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare care va conține:

 • CV-ul actualizat în limba română sau engleză;
 • Scrisoare de intenție în limba română sau engleză;

 

Dosarul de angajare urmează a fi expediat prin email la adresa: office@sdvmd.net cu mențiunea „Comunicator/oare Coaliția Națională”. 

 

* Având în vedere că femeile au șanse mai reduse de a se angaja, domeniul specific care presupune interacțiunea cu fete și femei, victime ale violenței,  Coaliția Națională în procesul de selectare, în calitate de măsură pozitiva va acorda prioritate femeilor.