TERMENI DE REFERINȚĂ - asistentă de program

Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” (Coaliția Națională) anunţă concurs pentruselectarea unei asistente de program a Coaliției Naționale. Termenii de referință sunt publicați de către AO ”Artemida” care asigură managementul financiar și operațional al Coaliției Naționale în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021.

 


TERMENI DE REFERINȚĂ

Asistentă de program


Coaliția Națională „Viața fară Violență în Familie” este o rețea națională formată din 23 organizații non-guvernamentale și instituții publice care activeză în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și copii și dezvoltă programe pentru agresori.

Termenii de referință sunt publicați de către AO ”Artemida” care asigură managementul financiar și operațional al Coaliției Naționale în perioada ianuarie 2020 – aprilie 2021.

 

Responsabilități:

Asistenta de program va avea următoarele responsabilități:

  • Coordonează activități specifice pentru membrii Coaliției Naționale;
  • Contribuie la organizarea unor evenimente și activități ale Coaliției la nivel național și regional;
  • Oferă suport organizațiilor membre și organizațiilor partenere la activități ce țin de consolidarea capacităților bazate pe necesitățile acestora;
  • Dezvoltă și menține baza de date a Coaliției;
  • Participă și contribuie la identificarea și dezvoltarea parteneriatelor Coaliției cu organizații, rețele și parteneri privați;
  • Participă și contribuie la identificarea  posibilităților de finanțare;
  • Participă și contribuie la asigurarea logistică a evenimentelor și activităților Coaliției.

Termeni de contractare: Candidata va fi contractată part-time pentru perioada de probă (3 luni),  cu extindere și promovare ulterioară.

Cerințe obligatorii  pentru aplicantă:

  • Să susțină și să promoveze valorile Coaliției Naționale: integritate, feminism, solidaritate, respect, colaborare și parteneriat;
  • Să dețină experiență relevantă în dezvoltarea și realizarea inițiativelor, proiectelor, activităților în domeniul promovării drepturilor femeilor și egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și față de femei și altor inițiative pentru grupuri subreprezentate, marginalizate, etc.
  • Să cunoască contextul organizațiilor non-guvernamentale, a subiectelor sociale și a mediului online, în particular domeniul ce privește egalitatea de gen și promovarea drepturilor femeilor în Republica Moldova;
  • Să dețină studii superioare în unul din domeniile: management, științe sociale, educație, jurnalism, comunicare sau alte domenii relevante;
  • Abilităţi de lucru independent şi în echipă;
  • Cunoașterea la perfecție a limbii române;
  • Cunoașterea limbii engleze la un nivel mediu/avansat.

Va constitui un avantaj:

  • Cunoașterea limbii ruse;
  • Experiență de voluntariat, fundraising, mobilizare comunitară;
  • Experiență de lucru cu organizații non-guvernamentale externe, în particular în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței domestice, traficului de ființe umane, etc.

Data limită de prezentare a dosarului este 5 septembrie 2020. Persoanele interesate vor transmite dosarul de aplicare care va conține:

  • CV-ul actualizat în limba română sau engleză;
  • Scrisoare de intenție în limba română sau engleză;

Dosarul de aplicare va fi evaluat de Comisia de selectare care în termen de 5 zile, va pre-selecta persoanele pentru interviu.

Interviul va avea loc în cel mult 5 zile de la data preselectării, iar persoanele vor fi anunțate prin email sau telefon.

Persoanele care nu au fost pre-selectate nu vor fi anunțate.

 

Dosarul de angajare urmează a fi expediat prin email la adresele: secretariat.coalitie@gmail.com și paveltuvacov@yahoo.com cu mențiunea “asistentă de program Coaliția Natională”.


ℹ️ Având în vedere că femeile au șanse mai reduse de a se angaja, domeniul specific care presupune interacțiunea cu fete și femei, victime ale violenței,  Coaliția Națională în procesul de selectare, în calitate de măsură pozitiva va acorda prioritate femeilor.