18noe2019

Apel privind dezechilibru de gen în componența noului Guvern

15  noiembrie 2019

APEL

 


Către:

Igor Dodon, Președintele Republicii Moldova

Zinaida Greceanîi, Președinta Parlamentului Republicii Moldova

Ion  Chicu, Prim-ministru Republicii Moldova


Platforma pentru Egalitate de Gen, în comun cu Coaliția Națională „Viața fără Violență în Famile”, se arată îngrijorată de componența Cabinetului de Ministri în care se regăsește doar o femeie, ministră.

Este regretabil că nu se mențin experiențele pozitive anterioare, astăzi asistând la o involuție și un dezechilibru de gen cras în componența noului Guvern.

Considerăm acest fapt ca unul nedemocratic și menit să continue subreprezentarea femeilor din Republica Moldova. Această decizie reprezintă o încălcare gravă de către Guvern a legislației Republicii Moldova (Legea nr. 71 din 14.04.2016) care garantează reprezentarea echitabilă a femeilor și bărbaților în funcții decizionale. Mai mult ca atât, este o sfidare și un regres în respectarea angajamentelor internaționale și naționale asumate cu privire la egalitatea de gen.


Numirea a doar unei femei, ministre în structura noului Guvern nicidecum nu se încadrează în acțiunea asumată.

Continuând în acest ritm de ignorare a dimensiunii de gen și a subreprezentării femeilor în funcțiile de decizie, contribuie la perpetuarea unei societăți patriarhale și la excluderea femeilor din procesele decizionale.  Inclusiv declarațiile noului Prim-ministru investit, Ion Chicu confirmă că femeile sunt profesioniste dar rolul femeilor este să muncească,  mai puțin să conducă.

În contextul celor expuse anterior și ținând cont de angajamentele naționale și internațioanele ale Republicii Moldova de a promova egalitatea de gen într-o democrație participativă, insistăm ca la formarea Cabinetului de miniștri și a echipelor de conducere a ministerelor, la numirea secretarilor de stat să se respecte cota minimă de 40% de reprezentare pentru ambele sexe.

Solicităm un număr echilibrat de femei și bărbați în Guvern, astfel încât în componența acestuia să se regăsească cel puțin 4 femei cu respectarea cotei legale și în alte funcții decizionale care urmează a fi investite.


Semnatari/re:

Membrii/-ele  Platformei pentru Egalitate de Gen 

Coaliția Națională „Viața fără Violență în Familie”