04sep2019

Membrii CN participă la consultările sub-regionale, Forumul Beijing+25

În perioada 4-5 septembrie, reprezentanți și reprezentante ai/ale ONG-urilor și guvernelor din 7 țări: Republica Moldova, Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia, Azerbaidjan și România vor discuta despre obiectivele obținute, realizările, dar și acțiunile pe care fiecare țară le va lua pentru a atinge egalitatea de gen și a asigura participarea femeilor la toate sferele vieții.

Consultările sub-regionale „Beijing+25” de la Chișinău reunesc promotoare și promotori ai drepturilor femeilor reprezentând societatea civilă din țările Parteneriatului Estic și România, oficiali și parteneri de dezvoltare într-un dialog deschis axat pe soluții, bune practici, exemple inovatoare pentru modul în care egalitatea de gen contribuie esențial la dezvoltarea țărilor.


În urma consultărilor, participanții și participantele vor contribui la elaborarea unui document care va descrie rezultatele-cheie și provocările specifice sub-regiunii, care au impact asupra implementării Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune, precum și recomandări pentru țările participante, în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă. Documentul va fi prezentat în cadrul Reuniunii Interguvernamentale Regionale de la Geneva, în perioada 29-30 octombrie 2019.

Fiind considerat unul dintre cele mai vizionare parcursuri de dezvoltare pentru femei și fete din întreaga lume, Declarația de la Beijing și Platforma de Acțiune adoptate în 1995 în cadrul celei de a patra Conferință Mondială a Femeilor, va marca în 2020, 25 de ani. Atunci, 189 de țări ale lumii și-au luat angajamentul să combată stereotipurile de gen și să contribuie la atingerea egalității dintre bărbați și femei.