PLANUL STRATEGIC al Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” pentru anii 2017-2019

Planul Strategic al Coaliției  Naționale ”Viața fără Violență în Familie” pentru anii 2017-2019, constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen mediu şi stabilește obiectivele de dezvoltare a Coaliției până în următorii 3 ani,  măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective, rezultatele scontate precum și indicatorii corespunzători de performanță.

FILOZOFIA Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie”

MISIUNEA Coaliției este contribuirea la eliminarea violenței în familie și promovarea respectării drepturilor  victimelor violenței în familie prin eforturile conjugate ale membrilor Coaliției.

Coaliția Națională își realizează misiunea acționând ca o platformă unică pentru realizarea inițiativelor de lobby și advocacy în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și sensibilizare a publicului larg și a factorilor de despre fenomenul violenței în familie și combatere a acestuia. 

VIZIUNEA Coaliției este o societate fără violență în familie. 

Coaliția este o platformă națională unică, constituită prin libera asociere a membrilor implicați activ, pasiune și cu o viziune unică de a crea  un dialog constructiv și eficient și a genera idei și soluții viabile pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie in Moldova.

VALORILE Coaliției sunt următoarele:

 • Respectarea demnității umane – deoarece fiecare ființă umane trebuie să fie tratată cu respect și demnitate;
 • Egalitatea de Gen – deoarece este un prerequisit definitoriu ăn eliminarea violenței bazate pe gen;
 • Comunicarea non violentă – deoarece reprezintă un element de bază pentru evitarea violenței în familie;
 • Armonie – deoarece reprezintă un ingredient important în atmosfera pozitivă și viața familială;
 • Echilibru – deoarece contribuie la menținerea și consolidarea unei familii temeinice.

Membrii Coaliției au convenit să:

 • Unifice eforturile pentru combatere a violenței în familie în baza unor viziuni comune
 • Acționeze proactiv, unitar, promt și coherent 
 • Ia atitudini/poziții publice solidare și consistente în interesele beneficiarilor și conform priorităților și valorilor Coaliției
 • Abordeze aspectele violenței în familie cu profesionalism și respectare a normelor și procedurilor corespunzătoare
 • Comunice eficient și operativ atât în cadrul Coaliției cât și în colaborarea cu alți actori
 • Ia parte activă la dezbaterea și luarea deciziilor, să respecte transparență decizională și să evite conflictele de interese 
 • Sporeasca în continu competențele și nivelul profesional pentru a crește calitatea inițiativelor și intervențiilor în domeniul combaterii violenței în familie

Coaliția își realizeză misiunea prin intermediul programelor sale care reprezintă portofoliul Coaliției și cuprinde 3 direcții strategice, fiecare direcție reprezentând un program specific și distinct:

 • Programul: Politici Publice - Promovarea drepturilor victimelor violenței în familie la nivel național și internațional prin  ajustarea politicilor publice și a cadrului legal național  în conformitate cu prevederile internationale.
 • Programul: Informare și Sensibilizare - Promovarea toleranței zero față de fenomenul violenței în familie în societatea din RM și reducerea stereotipurilor de gen în Republica Moldova
 • Programul: Consolidarea Capacităților Coaliției și a membrilor Coaliției  - Sporirea eficienței Coaliției Naționale prin consolidarea capacităților membrilor, asigurarea vizibilității, stabilirea și  consolidarea parteneriatelor

Finanțator: Fundația OAK

Co-finanțator: Guvernul Suediei din Republica Moldova

Parteneri de implimentare: autoritățile publice locale și centrale, partenerii media, partenrii de dezvoltare (Guvernul Suediei din Republica Moldova, Ambasada SUA din Republica Moldova, UN Women).

Adaugă comentariu

alta varianta