19aug2021

Reprezentantele Coaliției, la întrevedere cu membrii Comisiei drepturile omului și relații interetnice. Discuțiile au vizat încurajarea menținerii unui dialog activ și transparent între instituția parlamentară și organizațiile din domeniu

Discuția s-a referit la prioritățile care vor forma agenda comună de lucru pentru perioada următoare în domeniul prevenirii violenței față de fete și femei și egalității de gen.
S-a vorbit și despre importanța includerii pe agendă a proiectului de ratificare a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), un angajament asumat de noua guvernare.
Alte subiecte la fel de prioritare s-au refeit la: modificarea cadrului normativ care ar viza mecanismele de determinare, control și sancționare promptă a discursurilor bazate pe ură și cele sexiste; elaboratea și adoptarea legii cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog; consolidarea Direcției politici de asigurare a egalității între femei și bărbați; asistența socială, juridică și psihologică a femeilor aflate în instituțiile rezidențiale, acordarea suportului victimelor violenței domestice aflate peste hotarele țării, definitivarea unei hărți a serviciilor destinate femeilor victime ale violenței, etc.
La întrunire s-a convenit să fie organizate mai multe ședințe tematice, în cadrul cărora vor fi examinate detaliat fiecare dintre subiectele stabilite ca prioritare. Ședințele urmează să se desfășoare la începutul sesiunii de toamnă a Parlamentului.