04mar2021

Ratificarea Convenției de la Istanbul, (din nou) în discuție la ședința organizată pe Platforma Comisiei Dreptului Omului și Relației Interetnice

Coaliția Națională a participat pe data de 3 martie 2021, la ședința organizată pe Platforma Comisiei Dreptului Omului și Relației Interetnice. Ne-am propus să aducem (din nou) în vizor importanța ratificării Covenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul).
S-a discutat și despre egalitatea de statut pentru femei și bărbați în viața publică și în cadrul familiei, precum și importanța majoră privind ratificarea, de către Republica Moldova, în termeni cât mai restrânși, a Convenției de la Istanbul. Ne-a bucurat să simțim un interes față de acest subiect.
Noi avem legi în domeniul prevenirii și combaterii violenței, dar cum se întâmplă adesea, legile nu sunt suficiente și nu oferă soluții pentru toate problemele legate de originea și consecințele violenței.

Convenția recunoaște cultura și tradițiile țărilor care au ratificat-o, precum și le obligă să promoveze și să garanteze înțelegere, dragoste și respect în familie. Convenția a fost deja ratificată de Parlamentele multor țări (multietnice, religioase, țări dezvoltate), Franța, Germania, Turcia, Georgia, Spania, Slovenia, România, Polonia, Grecia, Croația, Suedia, Finlanda, Danemarca, Austria, Belgia, etc. unde situația femeilor s-a îmbunătățit, iar toate interpretările legate de Convenție nu s-au adeverit. Prevederile Convenției de la Istanbul se bazează și sunt în conformitate cu o serie de tratate internaționale deja ratificate de Republica Moldova, precum Convenția europeană pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (CEDO), Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW), Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (ICCPR), Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (ICESCR), Convenția împotriva torturii și a pedepselor sau tratamentelor cu cruzime, inumane sau degradante (UNCAT).
Menționăm că, Coaliția Națională este deschisă la dialog cu autoritățile întru oferirea suportului necesar/informativ legat de Convenția de la Istanbul. Ratificarea Convenției reprezintă o șansă ca lucrurile să se schimbe, fiind primul document internațional care conține prevederi foarte specifice despre cum mai eficient de prevenit și combătut violența față de fete și femei.
Convenția de la Istanbul a fost semnată de Republica Moldova, la 6 februarie 2017, fiind cel de-al 44-lea stat semnatar al tratatului.
Descărcați AICI nota informativă privind prevederile Convenției de la Istanbul.