12aug2021

Circa 1 000 de femei și copii ajutați, dar și organizații mai autonome - rezultatele proiectului Consolidarea Capacităților Coaliției Naționale

Proiectul a oferit suport financiar pentru zece organizații membre ale Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie”, granturile oferite nu sunt doar pentru a ajuta femeile aflate în dificultate, dar și pentru a capacita organizațiile membre ale Coaliției Naționale, pentru ca acestea să-și sporească independența și autonomia.

În total, din resursele financiare ale Fundației OAK, 70.000 USD au fost oferiți în formă de granturi organizațiilor membre ale Coaliției Naționale. Sprijinul a fost acordat din resursele financiare ale Fundației OAK, prin intermediul Fundației Est-Europene. Printre organizațiile și instituțiile publice beneficiare se regăsesc: A.O. „Stimul” (Ocnița), A.O. „Artemida” (Drochia), A.O. „Onoarea și Drepturile Femeilor Contemporane” (Bălți), I.P. „Centrul Sotis” (Bălți), Instituția publică pentru Asistență și Protecție (Chișinău), Centrul pentru Reabilitarea Victimelor torturii „Memoria” (Chișinău), A.O. „Institutul pentru Inițiative Sociale și Familie”, Centrul Psiho-social din Vulcănești, Centrul Maternal „Pro Familia” (Căușeni) și Centrul Pro-femina (Hîncești).

Rezultatele proiectului înregistrează 995 de femei, 207 copii și 6 bărbați care au primit atât ajutor financiar, cât și psihologic, juridic și social. Resursele financiare au fost utilizate, în mare parte, pentru necesitățile de bază ale femeilor și copiilor, victime ale violenței în familie, precum ar fi: achitarea chiriei și a serviciilor comunale, procurarea produselor alimentare, procurarea îmbrăcămintei, încălțămintei, medicamentelor și produselor pentru copiii mici (scutece, etc.).

Femeile și copiii asistați de către organizații fac parte din categoria de victime sau potențiale victime ale violenței în familie. În categoria de potențiale victime se regăsesc femeile care sunt într-o situație de risc sau de criză și care, dacă nu primesc ajutor la timp, riscă să ajungă într-o relație sau un mediu violent.

O altă direcție de utilizare a resurselor financiare au vizat necesitățile urgente ale organizațiilor, cum ar fi: achitarea imobilului/ sediului organizației, procurarea unor instrumente necesare pentru activitatea organizațiilor (tehnică, teste psihologice), amenajarea unui teren de joacă pentru copii, instalarea unei rampe de acces pentru femeile și copiii cu necesități speciale fizice, etc.

Cu ajutorul suportului oferit a fost îmbunătățit și serviciul de securitate al organizațiilor, dat fiind faptul, că deseori, agresorii atacă chiar pe teritoriul acestora. Au fost instalate gratii și garduri de protecție și au fost reparate ușile de la intrare.

Din grant au fost oferite sume bănești și femeilor vulnerabile care au reușit să iasă dintr-o relație/ mediu în care persista violența. După cum menționează Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie”,  acestor femei le este foarte greu din punct de vedere financiar. Acestea nu au acces la un post de muncă sau sunt plătite foarte prost pentru a-și putea întreține copii sau a achita chiria. Odată cu pandemia de COVID-19, aceste cazuri s-au accentuat mai tare.

În cadrul gestionării acestui grant, Coaliția Națională s-a condus după principiile și valorile pe care le are: integritatea, feminismul, solidaritatea, respectul, colaborarea și parteneriatul, lucruri care au fost aplicate în toate procesele de lucru, în comunicarea internă și cea externă.