Fondul de suport pentru victimele violenței în familie, beneficiare ale organizațiilor membre ale Coaliției Naționale 2017

 

Fondul de suport

pentru victimele violenței în familie,

beneficiare ale organizațiilor membre ale Coaliției Naționale

2017

 

Context general

1. 1. Fondul de suport pentru victimele violenței în familie a fost stabilit de  membrii Adunării Generale la sedinta Adunarii Generale din 25 ianuarie 2017.

1.2. Valoarea fondului de suport pentru anul 2017 constituie 60 mii lei din contul resurselor financiare a proiectului ”Consolidarea capacităților Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie 2016-2018”, finanțat de Fundația OAK.

1.3. Resursele financiare din Fondul de suport urmează a fi alocate pentru:

A. suport de urgență  condiționat de: starea de sănătate, lipsa veniturilor sau venituri insuficiente pentru acoperirea cheltuielilor de primă necesitate a sa sau copiilor săi, lipsa unui loc de trai, etc în situațiile în care necesitățile beneficiarei nu pot fi acoperite din resursele financiare proprii ale organizației;

B. suport pentru abilitarea economică a beneficiarelor în scopul asigurării independenței financiare și economice.

1.4. La evaluarea cazurilor beneficiarelor, prioritate vor avea cazurile care necesită suport financiar urgent.

1.5. Organizația va prezenta Secretariatului descrierea cazului/lor care va conține evaluarea detaliată a necesităților și suma exactă solicitată. Beneficarele vor fi selectate de către echipa organizațiie, fapt consemnta în procesul-verbal.

 

1.6. Decizia de selectare a beneficiarelor va fi aprobată de membrii Consiliului de Administrare. La necesitate, mmebrii Consiliului vor solicita informația adițională, re-evaluarea cazului sau întînira directă cu reprezentanții organizației și/sau beneficiara.

1.7. Organizația va monitoriza utilizarea resurselor financiare conform destinației și va prezenta Secretariatului Coaliției raportul narativ și financiar de rezultat.Resursele financiare urmeaza a fi transferate, fie pe contul organizației care reprezintă beneficiară, fie pe contul direct al beneficiarei sau prestatorului de servicii.

 

În cadrul ședinței din 12 aprilie 2017, Membrii Consiliului de Administrare au evaluat 7 cazuri și au decis cu majoritatea de voturi aprobarea listei beneficiarelor și efectuarea transferurilor resurselor financiare.
 1. Cu inimile deschise și angajament profund, noi, colegii de la serviciul nostru, susținem cu pasiune Coaliția Națională. Coaliția aduce în prim-plan ideea Fondului de suport pentru victimele violenței în familie, beneficiare ale organizațiilor membre. Acest fond crucial vine în ajutorul celor afectați de agresiunea în familie, oferind sprijin în situații de abuz.

  Fondul de suport pentru victimele violenței în familie a fost instituit în cadrul Adunării Generale din 25 ianuarie 2017. Cu o valoare de 60 de mii lei pentru anul 2017, provenind din resursele financiare ale proiectului ”Consolidarea capacităților Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie 2016-2018”, finanțat de Fundația OAK. Acest fond are ca scop acordarea de sprijin de urgență pentru situații precum starea de sănătate precară, lipsa veniturilor suficiente pentru acoperirea cheltuielilor esențiale, lipsa unui loc de trai etc.

  Cu bucurie constatăm că avem o astfel de organizație în țara noastră, iar noi, cei de la Cooper.md, suntem alături și susținem această cauză nobilă. Organizația va monitoriza cu atenție utilizarea resurselor financiare, asigurându-se că acestea sunt direcționate în mod corespunzător, și va prezenta Secretariatului Coaliției raportul narativ și financiar de rezultate. Resursele financiare vor fi transferate pe contul organizației beneficiare sau direct pe contul beneficiarei, în funcție de situație.

  Reply
 2. sexs-foto.xyz

  Reply
 3. drjuknul.icu

  Reply

Adaugă comentariu

alta varianta