Plan de Comunicare, 2017

Plan de Comunicare, 2017

Planul de Comunicare pentru anul 2017  


REGULAMENTUL COALIŢIEI NAȚIONALE VIAȚA FĂRĂ VIOLENȚĂ ÎN FAMILIE

Coaliţia Națională ”Viața fără Violență în Familie”, denumită în continuare „Coaliţia”, este un for al prestatorilor de servicii în domeniul violenței in familie – asociații obștești și instituții publice, constituită pe 29 aprilie 2014, o formațiune neinstituționalizată creată prin libera manifestare a voinţei, în vederea realizării în comun a scopurilor şi sarcinilor determinate de principiile stipulate în Declarația de constituire a Coaliției și prezentul Regulament.


Fondul de suport pentru victimele violenței în familie, beneficiare ale organizațiilor membre ale Coaliției Naționale 2017

Fondul de suport pentru victimele violenței în familie a fost stabilit de  membrii Adunării Generale la sedinta Adunarii Generale din 25 ianuarie 2017.


PLANUL STRATEGIC al Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” pentru anii 2017-2019

Planul Strategic al Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” pentru anii 2017-2019, constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen mediu şi stabilește obiectivele de dezvoltare a Coaliției până în următorii 3 ani, măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective, rezultatele scontate precum și indicatorii corespunzători de performanță.