31mai2021

APEL PUBLIC: Organizațiile societății civile, Consiliul pentru Egalitate și Consiliul de Presă solicită concurenților electorali și susținătorilor acestora să nu utilizeze discursul de ură

APEL PUBLIC

Organizațiile societății civile, Consiliul pentru Egalitate și Consiliul de Presă solicită concurenților electorali și susținătorilor acestora să nu utilizeze discursul de ură

În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, organizațiile societății civile, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și Consiliul de Presă atrag în mod repetat atenția asupra faptului că discursul de ură și instigare la discriminare în spațiul public, în mass-media și în mediul online din Republica Moldova este tot mai des utilizat în campaniile electorale și afectează întreaga societate.

În ultimii doi ani, numărul de cazuri de discurs de ură s-a dublat (de la 2 la 4,9 cazuri pe zi), acest tip de discurs manifestându-se preponderent în context politic (52% din numărul total de cazuri). În același timp, monitorizarea discursului de ură de către Asociația Promo-LEX în contextul alegerilor locale noi din Chișinău din 20 mai 2018, alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 și alegerilor prezidențiale din 2020 arată că, candidații și simpatizanții acestora, dar și politicienii sunt atât autori ai discursului de ură, cât și victime.

De asemenea, una dintre organizațiile semnatare, Asociația Promo-LEX, a atras atenția în Nota analitică cu privire la prevederile documentelor de reglementare internă ale partidelor politice din Republica Moldova că, deși unele partide interzic utilizarea unor forme de exprimare apropiate discursului de ură în statutele lor, totuși în ultimii doi ani, membrii ai acestor partide au utilizat discursul de ură și instigare la discriminare.

Pe de o parte, discursul de ură împotriva candidaților, politicienilor, membrilor de partid și simpatizanții acestora este utilizat și răspândit de către alți politicieni, iar pe de altă parte, prin statutul lor, politicienii care utilizează discursul de ură determină înrădăcinarea prejudecăților, dezvoltarea unor atitudini negative în societate și chiar apariția unor forme de violență față de alte grupuri sociale.

În aceste circumstanțe, organizațiile semnatare, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității și Consiliul de Presă salută includerea, pe data de 12 mai 2021, a prevederilor ce interzic difuzarea spoturilor electorale și a reportajelor susceptibile de a propaga, incita, promova sau justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau pe discriminare, pe criterii de sex, de rasă, de naționalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală în Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 de către Comisia Electorală Centrală.

Astfel, în contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, precum și a Adresei Curții Constituționale din 10 decembrie 2020, semnatarii apelului îndeamnă partidele politice, candidații și simpatizanții acestora, precum și politicienii:

 1. Să respecte demnitatea tuturor persoanelor indiferent de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, religie sau convingeri, gen, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, identitate de gen, limbă vorbită, apartenență politică sau orice alt criteriu protejat.
 2. Să utilizeze un limbaj respectuos în raport cu contracandidații și oponenții lor politici.
 3. Să promoveze discursul public echilibrat în activitatea politică și, în special, în campania electorală.
 4. Să se disocieze de mesajele intolerante generate de către membrii de partid.
 5. Să reacționeze ferm la mesajele de ură și instigare la discriminare apărute în spațiul public, în mass-media și în mediul online.
 6. Să nu admită utilizarea discursului de ură și instigare la discriminare împotriva diferitelor grupuri sociale.
 7. Să nu folosească în materialele campaniei electorale imagini sexiste, instigatoare la ură și discriminare.
 8. Să nu exprime, susțină sau promoveze idei sau teorii privind superioritatea unui grup de persoane pe baza rasei, originii etnice, religiei, genului, vârstei, orientării sexuale, identității de gen, dizabilității, altor caracteristici personale protejate sau o asociere a acestora.

Organizații și autorități semnatare: 

 1. Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE)
 2. Consiliul de Presă din Republica Moldova
 3. Organizațiile membre ale Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC):
 • Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”
 • Centrul CONTACT
 • Asociaţia Promo-LEX
 • Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova
 • Centrul Independent de Jurnalism
 • Asociaţia Presei Independente 
 • Asociația Presei Electronice din Moldova
 • Centrul Național de Studii și Informare pentru Problemele Femeii „Parteneriat pentru Dezvoltare”
 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 • Institutul pentru Politici si Reforme Europene
 • Agenția pentru Dezvoltare Regională „HABITAT”
 • Agenția de știri „DECA-Press”
 • AO „Pro-Tineret”
 • AO „Vatra Satului”
 • AO „Generația Mea”
 • AO „Tezaurul”
 • AO „Soarta”
 • AO „Tinerele Femei Cernoleuca”
 • AO „Ecologie și Sănătate Publică”
 • AO „Народное Согласие”
 • AO „Keystone Human Services International Moldova Association”
 • Asociația „ECOU – XXI”
 • Asociația regional a mamelor cu mulți copii și a femeilor-întreprinzătoare din Găgăuzia „VESTA”
 • Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova
 • Centrul „Acces-Info”
 • Centrul pentru Comunicare Internațională și Drepturile Omului
 • Centrul de Dezvoltare Regională „Stabilitate”
 • Centrul de tineret „Piligrim-Demo” 
 • Centrul de Politici și Reforme Structurale din Republica Moldova
 • IDIS „Viitorul”
 • Institutul pentru Democrație
 • Institutul pentru Drepturile Omului 
 • Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare
 • Asociația RADIOVISION
 • Asociația pentru Combaterea Izolării Informaționale ECOU

4. Organizațiile membre ale Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic:

 • AEGEE-Chișinău
 • Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană
 • Alianța INFONET
 • Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei
 • Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități 
 • Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabilă
 • Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova
 • Amnesty International Moldova
 • AO ”BIOS”
 • AO ”Institutum Virtutes Civilis”
 • Ascoaiția Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic
 • Asociația Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltare Durabilă
 • Asociația Femeilor Profesioniste și de Afaceri din Moldova
 • Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului ”Eco-Tiras”
 • Asociația Micului Business din Moldova
 • Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT
 • Asociația pentru guvernare Eficientă și Responsabilă
 • Asociația pentru Politică Externă
 • Asociația pentru Reabilitarea Invalizilor din Republica Moldova
 • Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor
 • Asociația Presei Independente
 • Asociația Regională a mamelor cu mulți copii și a femeilor – întreprinzători din Găgăuzia ”VESTA”
 • Automobil Club Moldova
 • Asociația Obștească ”Ave Copiii”
 • Asociația Obștească ”BIOTICA”
 • Business Consulting Institute
 • Asociația Obștească „Caroma-Nord”
 • Asociația Obștească CASMED
 • Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP
 • Centrul de Consultanță Ecologică Cahul
 • Centrul de Dezvoltare Economică și Afaceri Publice
 • Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”CERTITUDINE”
 • Centrul de Inovare și Politici din Moldova
 • Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională
 • Centrul de Politici și Reforme 
 • Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției
 • Centrul de Resurse Juridice din Moldova
 • Centrul European pentru Inițiative civile ”Stakler”
 • Centrul Internațional pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Femeii ”La Strada”
 • Centrul Național al Romilor
 • Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT
 • Centrul Național de Mediu
 • Centrul pentru Dezvoltare și Management
 • Centrul pentru Jurnalism Independent 
 • Centrul Regional al Studiilor de Mediu ECOS
 • Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă din Ungheni
 • Centrul Regional de Mediu din Moldova
 • Centrul Regional ”Contact” Bălți
 • Centrul Republican pentru Copii și Tineret Gutta-Club
 • Centrul ”Pro-Europa” din Comrat
 • Comunitatea ”WatchDog.md
 • Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova
 • Congresul Autorităților Locale din Moldova
 • Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM)
 • Consiliul Național al Energiei
 • AO ”Cutezătorul”
 • AO ”Eco-Contact”
 • AO ”Eco-Răzeni”
 • AO ”Eco-Sor”
 • AO ”ECOTOX”
 • Asociația Experților pentru Securitate și Afaceri Globale din Moldova
 • Federația Sindicală ”SĂNĂTATEA” din Republica Moldova
 • Federația Sindicatelor din Construcții și Industria Materialelor de Construcții SINDICONS
 • Asociația Obștească ”Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin”
 • Fundația Est-Europeană
 • Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova
 • Fundația pentru Educație și Dezvoltare din Moldova
 • Fundația Soros Moldova
 • AO ”GREEN-School”
 • Grupul de Inițiativă a Tinerilor pentru Viitor
 • AO ”Hai Moldova”
 • IM Swedish Development Partner
 • Institutul de Dezvoltare Urbană
 • Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM”
 • Institutul de Politici Publie
 • Institutul European pentru Studii Politice din Moldova
 • Institutul Muncii
 • Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale ”Viitorul”
 • Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
 • Institutul pentru Politici și Reforme Europene
 • Asociația Obștească INTECO
 • Asociația Obștească ”Interacțiune”
 • Asociația Obștească ”INVENTO”
 • Keystone International Human Services Moldova
 • Local Democracy Agency Moldova
 • AO ”Mame în Acțiune”
 • AO ”Mișcarea Ecologistă din Moldova”
 • Organizația Teritorială Ștefan-Vodă a Mișcării Ecologiste din Moldova
 • AO ”Pro Cooperare Regională”
 • Rețeaua Națională LEADER în Moldova
 • AO ”Terra-1530”
 • Transparency International Moldova
 • Uniunea organizațiilor invalizilor din Republica Moldova 
 • Медиа Центр Приднестровья

5. Organizațiile membre ale Coaliției pentru Incluziune și Nediscriminare (CIN): 

 • AO ”Institutul pentru Drepturile Omului” 
 • AO Centrul de Informații ”GENDERDOC-M”
 • AO ”Centrul de Resurse Juridice din Moldova”
 • AO ”Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare”
 • Asociația Promo-LEX
 • AO ”Uniunea Organizațiilor Invalizilor din Republica Moldova”
 • AO ”Asociația de Reabilitare a Invalizilor din Republica Moldova”
 • AO ”Consiliul Național al Tineretului din Moldova”
 • AO ”Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități”
 • Asociația Națională a Mediatorilor Comunitari din Republica Moldova
 • AO ”Inițiativa Pozitivă”
 • Keystone Internațional Human Service Moldova
 • Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități  din Republica Moldova
 • Ana Furtună

6. Organizațiile membre ale Platformei pentru Egalitate de Gen (PEG):

 • Asociația Împotriva Violenței în Familie- Casa Mărioarei
 • AO ”Femeia Modernă” 
 • AO ”Mildava”
 • AO ”Moldsolidaritate”
 • AO ”Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova”
 • AO ”Gender-Centru”
 • Fondul pentru Prevenirea Criminalităţii
 • Asociația Promo-LEX
 • AO ”Femeia pentru Viitor” 
 • AO ”Onoare și Drepturile Femeii Contemporane”
 • Alina Andronache
 • Ana Gurău 
 • Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova-AFAM
 • Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare”
 • Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități
 • Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria”
 • Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului 
 • Clubul  Politic al Femeilor 50/50
 • AO ”AFINA”
 • Diana Enachi
 • Fundația Est-Europeană
 • Galina Precup
 • Georgeta Carasiucenco
 • Grupul de Inițiative Feministe din Moldova
 • Marina Zarija
 • Nata Scobioală
 • Olga Nicolenco
 • Tatiana Kebak
 • Cornelia Călin
 • AO ”Iunona”
 • Fundația pentru Educație non Formală
 • AO  ”Cimișlia”
 • AO ”INTERACȚIUNE”
 • Amnesty International Moldova
 • Constan’a Dohotaru
 • Elena Rațoi

7. Organizațiile membre ale Coaliției Naționale ”Viață fără Violență în Familie”: 

 • AO ”Centrul de Drept al Femeilor”
 • AO ”Centrul Internațional ”La Strada”
 • Asociația Promo-LEX
 • AO ”Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii”
 • Asociația Împotriva Violenței în Familie – Casa Mărioarei”
 • AO Centrul pentru Reabilitarea Victimelor Torturii ”Memoria”
 • Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor
 • AO Gender-Centru
 • Instituția Publică Centrul Maternal ”Pro-Femina” (Hîncești)
 • Instituția Publică Centrul Maternal ”Pro-Familia” (Căușeni)
 • Instituția Publică Centrul Maternal (Cahul)
 • AO ”Stimul”
 • Instituția pentru Familie și Inițiative Sociale 
 • Instituția Publică Centrul de Criză Familială ”SOTIS”
 • AO ”Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”
 • Instituția Publică Centrul Maternal Drochia
 • AO Centrul pentru Tineri ”Dacia”
 • AO Centrul pentru Agresori
 • AO ”Vesta”
 • AO ”Centrul psiho-social”
 • AO ”Interaction”
 • AO ”Jenskie Initsativy”
 • AO ”Resonance”