11mai2021

10 ani aniversare de la adoptarea Convenției de la Istanbul, celebrată în cadrul campaniei Wave Step up

Convenția de la Istanbul – pe numele ei lung Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice reprezintă tratatul internațional adoptat de Consiliul Europei pe 11 mai 2011 care are ca scop prevenirea violenței, protecția victimelor și trimiterea în judecată a infractorilor. Convenția reprezintă la moment cel mai eficient instrument internațional pentru a asigura prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie și se bazează pe convingerea că violența împotriva femeilor încalcă grav drepturile fundamentale la viață, securitate, libertate, demnitate, integritate fizică și emoțională și că acest fenomen nu poate fi ignorat de către state. Mai mult, Convenția de la Istanbul recunoaște că violența nu afectează doar femeile, ci societatea în ansamblu, fiind necesare măsuri urgente întru combaterea acestui fenomen. Astfel, documentul cere statelor părţi să implementeze într-o manieră cuprinzătoare şi coordonată politici îndreptate împotriva acestui tip de violenţă. Drepturile victimelor trebuie să se regăsească în centrul acestor politici. Eforturile societăţii civile trebuie încurajate şi susţinute.

Convenția de la Istanbul a ajuns la cea de-a 10 aniversare

La cea de-a 10 aniversare a documentului, Coaliția Națională s-a alăturat campaniei online @Wave Step Up, din care facem parte deja pentru al 3-lea an consecutiv. La unison cu alte țări europene, venim cu mesajul că „???????̦?? ?? ?? ???????? ?? ??????????̆ ?̦? ?? ????, ?̦? ?? ????!”, convenția este pentru fiecare dintre noi. În primul rând, Convenția recunoaște cultura și tradițiile țărilor care au ratificat-o, precum și le obligă să promoveze și să garanteze înțelegere, dragoste și respect în familie. Iar acest lucru este în beneficiul tuturor! Convenția a fost deja ratificată de Parlamentele multor țări (multietnice, religioase, țări dezvoltate), Franța, Germania, Turcia, Georgia, Spania, Slovenia, România, Polonia, Grecia, Croația, Suedia, Finlanda, Danemarca, Austria, Belgia, etc. unde situația femeilor s-a îmbunătățit, iar toate interpretările legate de Convenție nu s-au adeverit.

Ce trebuie să facă fiecare stat care ratifică Convenția de la Istanbul?

Convenția de la Istanbul solicită guvernelor să adopte un set complet de măsuri pentru a combate toate formele de violență împotriva femeilor și violența domestică.

În primul rînd, Convenția insistă pe măsuri de prevenire, cum ar fi schimbarea atitudinilor și stereotipurilor care fac ca violența împotriva femeilor să fie acceptată, sau includerea de material didactic privind tematica egalității în programele școlare, între altele. Apoi, Convenția vrea mai multă protecție pentru victime, de exemplu, să se înființeze suficiente adăposturi și linii de încredere, precum și suficiente servicii de consiliere psihologică și asistență medicală pentru victime și copii acestora, dar și servicii sociale, acces la locuințe, educație și ajutor în găsirea unui loc de muncă. La capitolul pedepsire, Convenția cere ca rațiunile de cultură, tradiție, religie sau așa-zisă „onoare” să nu mai fie acceptate drept scuze pentru netragere la răspundere a făptașilor. Tot aici, organele de drept trebuie să intervină imediat și să ia în serios cazurile de violență domestică și împotriva femeilor. În sfîrșit, statul trebuie să integreze toate politicile din acest domeniu într-un sistem cuprinzător și coordonat.

Totodată, statele semnatare trebuie să incrimineze toate tipurile de violență domestică, inclusiv cea sexuală, psihică ori economică, dar și hărțuirea sexuală sau avortul forțat, între altele.

La ce etapă se află Republica Moldova?

În Republica Moldova, cadrul legislativ național și de politici a suportat modificări majore de-a lungul timpului, însă fenomenul violenței față de femei persistă. Cele mai recente date publicate de Inspectoratul General al Poliției arată că în medie sunt recepționate 30 de sesizări pe zi cu referire la acte de violență în familie. Iar conform Biroului Național de Statistică, fiecare a treia femeie victimă (34%) a declarat că nu a raportat niciodată un caz de violență la care a fost supusă. Politicile și normele legislative actuale nu opresc violența față de femei și violența domestică deoarece nu abordează problema în profunzime. Natura de gen a violenței față de femei este adânc impregnată în normele sociale, iar Convenția de la Istanbul este cel mai eficient instrument internațional pentru prevenirea și combaterea violenței de gen. Ea prevede un mecanism de monitorizare al aplicării prevederilor Convenției, format din 2 piloni: grupul de experți independenți (GREVIO) și Comitetul Părților, compus din reprezentanți oficiali ai statelor părți la Convenției. Aceste 2 entități generează analize aprofundate a diferitelor contexte naționale, recomandări și oferă asistență prin schimbul de bune practici între experții vizați.

Republica Moldova a semnat Convenția de la Istanbul în februarie 2017, după care a urmat un proces de racordare a legislației naționale la prevederile acestui tratat.