10iul2020

Parlamentul a votat un proiect de lege care vine să consolideze protecția femeilor, victime ale violenței

Parlamentul a votat pe 9 iulie curent, în lectură finală, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, ce ţine de prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Cum urmează să se îmbunătățească mecanismul de protecție a victimelor, în practică, după intrarea în vigoare a noului act legislativ:
  • Acțiunea ordinului de restricție de urgență se va extinde dincolo de locuința victimei. 
În prezent, ordinul de restricție de urgență oferă siguranță victimei și altor membri ai familiei doar în locuința lor
  • Au fost delimitate mai clar circumstanțele în care femeia poate solicita protecție. 
Noua lege include noțiunea de „violență împotriva femeii” - orice acțiune de violență bazată pe gen, care cauzează sau poate cauza femeilor о suferință fizică, sexuală sau psihologică, inclusiv amenințarea cu asemenea acțiuni, forțarea sau privarea de libertate arbitrară, comisă în sfera publică sau privată.
  • Persoanele cu funcții de răspundere și profesioniștii cărora le este impusă asigurarea confidențialității sunt obligate să raporteze autorităților competente despre actele de violență în familie care pun în pericol viața sau sănătatea victimei ori despre pericolul iminent de a se produce asemenea acte de violență.
  • Au fost enumerate măsurile de protecție pe care le poate aplica poliția în raport cu agresorul:
  1. obligarea de a părăsi temporar locuința comună ori de a sta departe de locuința victimei;
2. interzicerea de a se apropia de victimă, excluzând și orice contact vizual cu victima și/sau copiii;3. interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic sau prin orice alte mijloace de comunicare, cu victima și/sau copiii;4. interdicția de a păstra și purta arma
  • Au dreptul la asistență juridică calificată copiii victime ale infracțiunilor, victimele violenței în familie și victimele infracțiunilor privind viața sexuală, indiferent de venituri.
În mod special, victimele violenței în familie și violenței sexuale sunt în drept să beneficieze de serviciile gratuite ale unui avocat: în momentul reținerii agresorului, în procesul de depunere și examinare a cererii privind aplicarea măsurilor de protecție și la etapa depunerii plângerii și acțiunilor procesuale.Proiectul de lege are la bază analiza compatibilității legislației naționale cu prevederile Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie (Convenția de la Istanbul) și a fost elaborat în anul 2018 de Centrul de Drept al Femeilor.

Sursa: lastrada.md