28iul2016

Parlamentul a adoptat proiectul delege în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie și față de femei

Astăzi, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat proiectul de lege în domeniul preveniriiși combaterii violenței în familie și față de femei. Proiectul, promovareacăruia a durat mai bine de trei ani, a fost adoptat în scurt timp după ședințaCoaliției Naționale cu Prim – ministrul Pavel Filip, care și-a asumat personalangajamentul de a urgenta adoptarea acestuia. 


Menționăm că pe 14 aprilie 2016 a avut loc o şedințăcomună a Coaliției Naționale ”Viață fără Violență în Familie”, Platformei pentruEgalitate de Gen și reprezentanți ai ministerelor cu atribuții de prevenire șicombatere a violenței, prezidată de Prim-ministrul Pavel Filip.


Reprezentanții societății civile au atras atenția la aceadată că Republica Moldova nu excelează la capitolul politicilor de prevenire șisancționare a actelor de violență comise împotriva femeilor și nici la cel alasistenței acordate victimelor. De asemenea, aceștia au atras atenția că proiectulde lege, elaborat de Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, cusuportul Coaliției Naționale, are capacitatea să asigure o protecție maieficientă a victimelor violenței și sancționarea mai dură a agresorilor, însăpromovarea acestuia durează mai  mult detrei ani. 


În același timp, reprezentanții centrelormaternale au menționat că se confruntă cu grave probleme financiare și uneorinu pot procura nici produse alimentare beneficiarilor cazați în centru. Potrivitlor, argumentul austerității bugetare nu poate fi justificat, în condițiile încare, conform datelor statistice, în anul 2015 în Republica Moldova  au decedat 34 femei şi 3 copii în urmaviolenţei în familie, iar alte câteva mii au rămas cu sechele pe viață. Despreaceste aspecte, pentru prima dată într-o ședință oficială cu reprezentanțiiGuvernului, a fost invitată să vorbească și o beneficiară, victimă a violențeiîn familie. 

 

În cadrul dezbaterilor privind mecanismul de finanţarea centrelor şi serviciilor de acordare a suportului victimelor volenței înfamilie, reprezentanții Ministerului Finanţelor și Ministerului Muncii,Protecţiei Sociale şi Familiei și-au asumat angajamentul să organizeze oședință comună în următoarele două săptămâni pentru a discuta propunerile şimodalităţile de alocare a mijloacelor financiare a serviciilor și pentru astabili modalitatea de finanţare astfel încât, începând cu anul 2017 acestecentre să fie finanţate din bugetul de stat şi nu din veniturile locale.


La rândul lor, Membrii Coaliției Naționale au propus organizarea unor ședințe comune pe acestsubiect cu donatorii şi partenerii externi pentru a discuta despre coordonareaactivităților și identificarea necesităților și priorităților de finanțare.

Adaugă comentariu

alta varianta