23iul2021

Coaliția Națională a organizat sesiuni pentru specialiste/specialiști privind particularitățile de intervenție în cazurile de abuz sexual față de copii

Circa 30 de specialiste/specialiști (psihologe, asistente sociale, juriste, directoare) din cadrul organizațiilor membre ale Coaliției Naționale au participat la două runde de sesiuni privind particularitățile de intervenție în cazurile de abuz sexual față de copii. Subiectul este foarte sensibil și specific, de aceea sesiunile au fost facilitate de specialiste pe măsură și colege de Coaliție - Daniela Sîmboteanu, președinta Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC/NCCAP), Rodica Corețchi-Mocanu, reprezentantă CNPAC și Rodica Moraru, directoare Centrul de Asistență și Protecție (CAP).

Aceste instruiri au fost organizate la cererea specialistelor/știlor noștri care au menționat că numărul și complexitatea cazurilor de abuz sexual față de copii a crescut, în special în pandemie.


 

Scopul sesiunilor a fost de a creste nivelul de cunoștințe despre abuzul sexual față de copii, de a dezvolta competențe specifice a specialistilor/elor privind intervențiile specifice și de a modifica atitudinile despre abuzul sexual față de copii în rîndurile specialiștilor din organizațiile membre ale Coaliției. La sesiuni, participantele/ii au făcut cunoștință cu cadrul legal în domeniul prevenirii și combaterii violenței față de copii, procedurile de raportare, rolul serviciilor sociale în identificare, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victime ale abuzului sexual.

 

La sfîrșitul sesiunilor de instruire participantele/ii:

  • Vor (re)cunoaște semnele abuzului sexual fașă de copii, vor fi capabili să identifice un abuz sexual și să realizeze un interviu de protecție independent;
  • Vor cunoaște procedura de referire și vor fi capabili să refere și să raporteze un caz de abuz sexual autorităților competente respectînd prevederile legale;
  • Vor cunoaște rolul serviciiilor sociale și vor fi capabili să abordeze un caz de abuz sexual în cadrul echipelor multidisciplinare conform mecanismului intersectorial;
  • Creșterea nivelului de cunoaștere reciprocă, conexiune și schimb de experiență dintre organizații și specialiști.

Instruirile au fost posibile prin Programul de granturi - Impuls, implementat de Centrul de Drept al Femeilor, organizație membră a Coaliției Naționale, cu suportul financiar al Suediei, a cărei beneficiară este coordonatoarea Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie”, Veronica Teleucă, ea fiind absolventă a Programului de Instruire Suedez în domeniul violenței față de femei.


 

 


Mai multe fotografii în rubrica GALERIE FOTO.