21feb2020

Republica Moldova - luată la întrebări specifice, directe și insistente de către comitetul CEDAW

În perioada 17-20 februarie curent delegația Republicii Moldova s-a aflat la Geneva pentru a participa la cea de-a 75 sesiune CEDAW - statul nostru a fost audiat de către Comitet pentru a prezenta acțiunile întreprinse în implementarea Convenție privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW). Menționăm că chiar în primele zile reprezentantele Comitetului au avut o întâlnire separată cu societatea civilă din Moldova, la care au participat și câteva membre ale Coaliției Naționale: Daniella Misail-Nichitin, directoare programe femei „La Strada”, Veronica Teleucă, coordonatoarea Coaliției Naționale, Natalia Vîlcu, directoare executivă a Centrului de Drept al Femeilor, Valentina Bodrug-Lungu, directoare Gender-Gentru, Vadim Vieru, avocat Promo-LEX.

Așa cum scriam anterior, în acest an, Centrul Internațional „La Strada”, Centrul de Drept al Femeilor, Asociația Promo-LEX și alți autori/autoare au pus umărul la elaborarea celui de-al 6-lea Raport periodic CEDAW. Acest document reprezintă, defapt, o serie de recomandări și observații privind implementarea Convenției, văzută de către organizațiile din domeniu. Autorii/ele raportului alternativ au venit tocmai cu 60 de recomandări structurate pe fiecare articol și domeniu. Raportul integral poate fi găsit aici.Moldova, luată la întrebări specifice și insistente

Delegația Republicii Moldova, condusă de Secretara de Stat, Djulieta Popescu, a fost compusă din reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai autorităților publice centrale cu competențe în domeniu.

La audierea statului nostru, reprezentantele CEDAW au fost foarte specifice, directe si insistente, poate uneori ascuțite, în întrebările adresate delegației din Moldova și, respectiv, au cerut răspunsuri specifice si detaliate. Seria de întrebări a avut o abordare intersecțională în adresare, au oferit o atentie deosebită situației femeilor din mediul rural, femeilor cu necesități speciale, femeilor rome, fetelor tinere vulnerabile, femeilor infectate cu HIV, femeilor din detenție etc. pentru a afla situația reală din țara noastră dar și răspunsul pe care îl oferă statul.
Unele întrebări au atins și calitatea educației, oportunitățile economice, accesul la medicină - servicii de care dispun femeile de la noi, cât de prietenoase și cât de instruiți sunt specialiștii/ele ca să ia în considerație necesitatea femeilor.
Urmăriți PRIMA PARTE a sesiunii pe acest LINK (sau click pe imagine)

Pentru implementarea reușită a CEDAW au fost aprobate trei strategii cheie, scrie în comunicatul de presă al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale: Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pentru 2017-2021, Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și în familie pentru perioada 2018-2023 și Strategia națională de prevenire și combatere a traficului de persoane pentru perioada 2018-2023. La nivel național, s-au înregistrat progrese în ceea ce privește crearea unui mecanism instituțional pentru egalitatea de gen, structurat la nivel central și local: Comisia guvernamentală pentru asigurarea egalității  între femei și bărbați, Oficiul pentru politici pentru egalitatea între femei și bărbați, grupuri de coordonare din ministere și alte autorități ale administrației publice centrale, unități de gen în cadrul autorităților administrației publice locale. De asemenea,  au fost inițiate o serie de reforme menite să îmbunătățească sistemele de stat pentru protejarea drepturilor omului, a legislației și a mecanismelor de aplicare, care vizează direct egalitatea de gen și abilitarea femeilor: reforma sistemului de pensii, reforma sistemului de salarizare din sectorul public, reforma în domeniul ocupării forței de muncă,  reforma sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități, conchide același comunicat de presă.


Cu toate acestea, implementarea legilor și strategiilor șchiopătează, se conclude în Raportul alternativ CEDAW. Femeile din Republica Moldova în continuare se confruntă cu discriminare și inegalitate în viața socială, economică și politică. Îndeosebi, femeile din grupurile vulnerabile (femei cu necesități speciale şi din instituţii rezidenţiale, femei în etate, femeile din comunitatea LBTQ+) se confruntă cu cele mai mari dificultăţi în ceea ce priveşte respectarea drepturilor. De asemenea, sunt înregistrate neregularităţi cu privire la aspectele legislative ce ţin egalitatea de gen, hărţuirea sexuală şi publicitatea sexistă, traficul şi exploatarea comercială a lucrătoarelor sexuale, angajarea femeilor, drepturile reproductive ale femeilor şi, nu în ultimul rând, rolul religiei în limitarea drepturilor femeilor.

Urmăriți a DOUA PARTE a sesiunii pe acest LINK (sau click pe imagine)

Ce este CEDAW?

Comitetul pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW) este o instituţie specializată a ONU abilitată să monitorizeze gradul de implementare a prevederilor Convenţiei CEDAW de către statele care au ratificat-o. Moldova a ratificat Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor pe 1 iulie 1994. Începând cu 2016, 189 de state au ratificat CEDAW.

Conform Convenției, discriminarea față de femei vizează orice diferențiere, excludere sau restricție bazată pe sex, care are drept efect sau scop să compromită ori să anihileze recunoașterea, beneficiul și exercitarea de către femei, indiferent de starea lor matrimonială, pe baza egalității dintre bărbat și femeie, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în domeniile politic, economic, social, cultural și civil sau în orice alt domeniu.