21iun2019

Concluzii din Raportul alternativ către CEDAW - despre restanțele RM la capitolul eliminării formelor de discriminare împotriva femeilor

Membrii Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie” precum Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Internațional „La Strada” și Asociația Promo-LEX au pus umărul la elaborarea Raportului alternativ de conformitate a Republicii Moldova la prevederile Convenţiei privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (CEDAW).


Se menționează încă în partea introductivă a raportului alternativ că deși începând din 2014 în Republica Moldova s-au înregistrat unele progrese în domeniu, țara noastră are încă deficiențe semnificative în asigurarea unei protecții eficiente și de asistență, sprijin și acces la justiție pentru victimele violenței în bază de gen și a violenței domestice. În special, există lacune în inițierea investigațiilor penale și aplicarea pedepsei descurajatoare a agresorilor, asigurarea asistenței juridice gratuite și de calitate pentru femeile-victime ale violenței, pedepsirea făptuitorilor pentru încălcarea măsurilor de protecție, furnizarea serviciilor de reabilitare victimelor, numărul și funcționalitatea adăposturilor și a serviciilor de consiliere pentru agresori, colectarea și prelucrarea datelor statistice, măsuri de pedeapsă și lista lungă continuă.

  

Problemele care rămân a fi nesoluționate și fără atenție din partea Guvernului se referă și la cele mai vulnerabile grupuri de femei, cum ar fi lucrătoarele sexuale, femeile care consumă droguri, dar și problemele femeilor deținute în sistemul penitenciar care sunt supuse unor forme multiple de discriminare (constatare menționată de către Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor din Moldova (UORN) și Asociația Promo-LEX). Aceste grupuri de femei se confruntă cu obstacole sistematice în realizarea drepturilor lor fundamentale, inclusiv dreptul la sănătate, dreptul la un tratament decent lipsit de umilință și violență.


Raportul evidențiază mai multe probleme în ceea ce privește practicile administrative de stigmatizare; existența stereotipurilor în cazuri de viol și alte infracțiuni contra vieții sexuale; atitudini discriminatorii ale ofițerilor de poliție față de femei consumatoare de droguri; lipsa unei protecții adecvate a femeilor consumatoare de droguri victime ale violenței în familie la Centrele de asistență și protecție funcționale în țară.


Totodată, în document se conturează comentarii pe marginea aspectelor legate de abuzul sexual împotriva femeilor și fetelor din țara noastră. Experții\ele Centrului „La Strada” au mențioant că: 

· Deși au fost elaborate recomandări metodologice privind investigarea infracțiunilor cu caracter sexual, victimele violenței sexuale continuă să fie supuse interogărilor repetate, suferă din cauza presiunilor și manipulările din partea abuzatorului cu care continuă să fie confruntate direct; sunt nevoite să facă față suspiciunilor de rea credință din partea profesioniștilor etc.

· Guvernul RM nu a aprobat Regulamentul de activitate a comisiei interdepartamentale privind despăgubirea financiară garantată de stat pentru prejudiciul cauzat victimelor infracțiunilor; nu a stabilit expres taxele pentru serviciile de consiliere psihologică furnizate de subdiviziunile teritoriale de asistență socială; nu a adoptat nicio decizie privind condițiile preferențiale de închiriere a spațiilor și clădirilor de utilitate publică de către ONG-uri, care activează în domeniul reabilitării victimelor infracțiunilor.

· Legislația națională, inclusiv cadrul instituțional, nu asigură funcționarea unei rețele de instituții publice sau private specializate în acordarea asistenței victimelor infracțiunilor sexuale. Victimele agresiunii sexuale primesc aceleași servicii de asistență ca și victimele oricăror altor tipuri de violență în familie.


Raportul integral poate fi găsit aici.


În perioada 22 iulie – 26 iulie 2019, Comitetul ONU pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW) va convoca Grupul de Lucru care în timp de 5 zile va pregăti listele de probleme și întrebări referitoare la raportul periodic al Republicii Moldova care va fi examinat de Comitet la una din viitoarele sesiuni.


Comitetul CEDAW activează în baza Convenției privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor, un tratat international adoptat în 1979 de către Adunara Generală a Națiunilor Unite. Tratatul a fost ratificată de către Parlamentul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 87-XII la 28 aprilie 1994.