09ian2017

Coaliția a monitorizat cum statul asigură respectarea drepturilor femeilor, victime ale violenței

Membrii Coaliției Naționale - Centrul de Drept al Femeilor, Centrul Internațional „La Strada”, Asociația Promo-LEX, Gender Centru, Asociația împotriva Violenței în Familie “Casa Mărioarei” și „Asociația Avocaților Americani pentru Drepturile Omului” („Advocates for Human Rights” (AHR)) - au elaborat Raportul societății civile privind respectarea drepturilor omului în domeniul violenței în familie și față de femei. Raportul a fost transmis Biroului Națiunilor Unite al Oficiului Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului (OHCHR) pentru Evaluarea Periodică Universală (EPU). Totodată, Coaliția Națională a participat la elaborarea Raportului comun al Platformei privind egalitatea de gen din Republica Moldova și Centrului pentru Educație Antreprenorială și Suport în Afaceri.
Este de menționat că potrivit Raportului către OHCHR, numărul victimelor violenței în familie care apelează la poliție continuă să crească; lipsesc măsurile de protecție urgente și imediate (ordinul de restricție de urgență), iar modificarea legislației naționale privind combaterea violenței în familie și violența sexuală și ratificarea Convenției de la Istanbul sunt tergiversate.
În ce privește dimensiunea de gen, Raportul reflectă problemele care nu au fost soluționate, precum  reprezentarea redusă a femeilor în organele decizionale, discriminarea femeilor pe piața muncii, inclusiv sub aspectul remunerării, femeile continuând să fie principalii îngrijitori ai copiilor (cu o implicare minimă a bărbaților) etc.
Raportul EPU reprezintă un document complex al societății civile și alternativ Raportului Guvernului, care evaluează nivelul de implementare a recomandărilor privind promovarea și respectarea omului pe dimensiunea de gen, acceptate de către Republica Moldova în cadrul sesiunii de evaluare în anul 2011.
Rezultatul fiecărei reexaminări se prezintă într-un "Raport de rezultat", care enumeră statului recomandările în curs de examinare, acesta fiind obligat să le implementeze înainte de următoarea reexaminare.

Adaugă comentariu

alta varianta