25oct2016

Scrisoare deschisa

Scrisoare deschisa Coaliția Națională ”Viața Fără Violență în Familie” a semnat Scrisoarea deschisă referitor la acțiunile ineficiente ale statului în dosarul violurilor de la Internatul Psihoneurologic din Bălţi
SCRISOARE DESCHISĂ
cu privire la decizia primei instanțe în dosarul violurilor de la Internatul Psihoneurologic din Bălţi
Noi, semnatarii prezentei declaraţii, în particular, organizaţii şi persoane active în domeniul protecţiei drepturilor femeilor, ne exprimăm indignarea faţă de acțunile ineficiente ale organelor statului în cazul violurilor de la Internatul Psihoneurologic din Bălţi. Condamnăm faptul că, deşi a fost găsit vinovat, Stanislav Florea a fost lăsat să plece din sala de judecată, nefiindu-i modificată măsura preventivă prin arest. În același timp dreptul victimelor la compensație pentru suferințele fizice și psihologice prin intimidare și umilinţa suportate de-a lungul anilor nu a fost respectat. Aflarea violatorului, Stanislav Florea, în libertate timp de 15 zile până la intrarea în vigoare a sentinței reprezintă un risc deoarece există motive temeinice de a bănui că acesta va influiența victimele și ar putea să fugă din țară, eschivându-se de la executarea pedepsei. Ne adresăm autorităţilor competente, în mod urgent, de a întreprinde toate măsurile necesare după cum urmează:

1. Ministerului de Interne - localizarea imediată şi luarea la evidență în calitate de persoană condamnată pentru violuri. Informarea Poliției de Frontieră despre obligația acestuia de nepărăsire a țarii şi informarea imediată a Procuraturii Generale despre orice tentativă a violatorului de a părăsi țara.

2. Procuratura Generală – înaintarea imediată a cererii de apel împotriva sentinței blânde, anaintarea demersului privind plasarea în arest a cetăţeanului Stanislav Florea, găsit vinovat de viol şi condamnat la 13 ani de închisoare cu executare și să nu admită persecutarea, intimidarea și re-victimizarea celor 16 beneficiare ale Internatul Psihoneurologic din Bălţi din partea actualilor și foștilor angajați ai instituției;

3. Consiliului Superior al Procurorilor și Procuraturii Anticorupție - investigarea și sancţionarea procurorilor care au greșit calificarea acțiunilor infracționale a violatorului Stanislav Florea, soldată cu încetarea procesului penal față de patru femei violate, care au tergiversat și instrumentat cazurile actor 16 victime, precum și ale altor victime din Internat, pentru că nu s-au luat măsurile procesuale penale indicate în situaţii similare, inacţiune ce s-au soldat în special cu lăsarea în libertate a violatorului, în condiţiile în care victimele afirmă că le este frică pentru viața lor atât timp cât abuzatorul se află în libertate;

4. Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei – să asigure accesul victimelor la servicii de calitate de reabilitare, consiliere și sociale pe termen mediu și lung;

5. Ministerului Sănătății – să monitorizeze situația din Internatul Psihoneurologic din Bălți și altor instituții similare pentru a nu admite astfel de situații în viitor și întreprindă măsuri de prevenire și reacție în cazul unor astfel de abuzuri;

6. Consiliului Superior a Magistraturii - sancționarea judecătorilor care au emis o decizie vădit ilegală prin refuzul de a acorda despăgubiri morale victimelor şi prin amânarea executării pedepsei pe un termen de 15 zile; monitorizarea şi sancţionarea judecătorilor ce îşi permit tergiversarea dosarelor, ca în acest caz, când timp de trei ani victimele au fost nevoite să trăiască în aceeaşi localitate cu abuzatorul;

7. Ministerului Justiţiei - crearea unei instituţii de poliţie judiciară, întru asigurarea finalității dosarelor, iniţiativă despre care s-a anunţat în repetate rânduri, pentru a evita situaţii similare pe viitor;

8. Autorităților competente - investigarea multiplelor și numeroaselor acte de tortură și rele tratamente, în special ale numeroaselor avorturi forțate care au avut loc în privința victimelor de viol și pacienților Internatului, precum și investigarea din oficiu a cazurilor de tergiversare ale acestui dosar.  

9. Autorităților competente – elaborarea unui cadru legislativ și a unui mechanism de raportare a cazurilor de abuz în instituții.. Considerăm că lipsa de reacţie în acest caz concret, precum și investigarea superficială a cazului, tergiversarea deciziei și admiterea aflării violatorului în libertate va duce la crearea de precedente periculoase. Semnatari/e:

 1. Grupul de Inițiative Feministe din Moldova
 2. Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, CReDO
 3. Centrul Internaţional „La Strada”
 4. Asociaţia Civică “Hyde Park”
 5. Centrul de Informații GENDERDOC-M A.O.
 6. Centrul de Drept al Femeilor
 7. Centrul Național pentru prevenirea abuzului față de copii (CNPAC)
 8. Centrul pentru reabilitarea victimelor torturii ”Memoria”
 9. Asociația Împotriva Violenței “Casa Mărioarei”
 10. Asociatia “Promo-LEX“
 11. A.O. “Gender – Centru“
 12. Centrul de criză familială ”Sotis”, Bălți
 13. ONG ”Onoarea și Dreptul Femei Contemporane”, Bălți
 14. Centrul Maternal, Cahul
 15. Centrul Maternal, Căușeni
 16. Centrul Maternal ”Ariadna”, Drochia
 17. ONG ”Moldova Stimul”, Ocnița
 18. Platforma pentru Egalitate de Gen
 19. Victoria Apostol, activistă civică
 20. Violeta Gașițoi, avocată
 21. Alina Andronache, activistă civică
 22. Ana Gurău, activistă civică
 23. Viorica Tătaru, activistă civică
 24. Anastasia Cucuruz, activistă civică
 25. Ghenadie Brega, activist civic
 26. Natalia Andreev, activistă civică
 27. Vitalie Sprînceană, Platforma
 28. Vlada Ciobanu, activistă civică, blogger
 29. Polina Ceastuhina, activistă civică
 30. Oleg Brega, activist civic
 31. Diana Guja, activistă civică, blogger
 32. Natalia Scobioală, activistă civică
 33. Artiom Zavadovschi, activist pentru drepturile persoanelor LGBT
 34. Marin Basarab, jurnalist

Adaugă comentariu

alta varianta