Program avansat de instruire pentru profesioniştii(ele) care lucrează în domeniul violenței în bază pe gen

Orașul Stockholm a găzduit, în perioada 28 mai - 15 iunie 2018, Programul avansat de instruire „Violența în baza de gen - metode de prevenire, combatere şi consolidarea capacităţilor profesioniştilor”, organizat în parteneriat de către organizaţia suedeză Kvinna till Kvinna (Femei pentru Femei) si Poliţia Suedeză, cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze de Dezvolatre. Programul a fost destinat pentru reprezentanți din 5 țări: Muntenegru, Albania, Ucraina, Republica Moldova și regiunea Kosovo. 

Organizațiile societății civile solicită Parlamentului adoptarea proiectului legii cu privire la ONC fără modificări esențiale

35 de organizații ale societății civile, printre care și unii membri ai Coaliției Naționale, îndeamnă Parlamentul Republicii Moldova să adopte proiectul Legii cu privire la organizațiile necomerciale în lectură finală, fără să admită amendamente care ar schimba conceptual proiectul de lege, în special privind aspectele care țin de limitarea libertății de exprimare, a posibilității de a promova politici publice sau accesare a fondurilor externe. Un  apel public  în acest sens a fost transmis Parlamentului la 16 mai 2018.  

CN alături de societatea civilă a solicitat o serie de angajamente de la candidații la primărie

Coaliția Națională „Viața Fără Violență în Familie” alături de alte platforme ale societății civile înaintează 11 angajamente pentru a avea un Chișinău mai Incluziv și mai prietenos pentru cetățenii săi.  

Organizațiile CN se arată împotriva modificării prevederilor Convenției de la Istanbul

Organizațiile Coaliției Naționale semnează scrisoarea comunității WAVE Network- document prin care semnatarii își exprimă șocul și îngrijorarea față de inițiativa ONG-urilor din 9 țări care solicită modificarea textului Convenției de la Istanbul prin înlocuirea termenilor „gen”, „egalitatea de gen” cu termeni „femei și bărbați”, „egalitatea între femei și bărbați”. 

Egalitatea de gen - în vizorul lumii. Coaliția Națională participă la Forumul de la Stockholm privind Egalitatea de Gen

Coordonatoarea Coaliției Naționale, Veronica Teleucă, participăîn calitate de reprezentant al Coaliției Naționale la Forumul de la Stockholmprivind Egalitatea de Gen, desfășurat în perioada 15-17 aprilie 2018 la Stockholm,Suedia. Evenimentul de amploare întruneștepeste 500 de reprezentanți cheie din organizații ale societății civile,guverne, mediul de afaceri și academic din peste 100 de țări.

Coaliția Națională vă invită să vă alăturați Marșului Solidarității între femei

Coaliția Națională se va alătura Marșului dedicat Zilei Internaționale a Femeilor care este este organizat la Chișinău, pe data de 8 martie 2017, cu începutul orei 12:00. Traseul marșului: ne vom porni din scuarul magazinului UNIC, vom merge pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt până la Teatrul de Operă și Balet.

În perioada 27-28 februarie va avea loc Ședința Adunării Generale și Atelierul instituțional în cadrul cărora vor fi planificate activitățile pentru anul 2018.

Ședință de lucru facilitată de consultanta Diana Cheianu și dedicată conceptului de colectare a datelor și indicatorilor statistici unici pentru membrii Coaliției Naționale

CN va partcipa la Ședința Consiliului Interministerial

Pe 17 ianuarie 2018 se va desfășura ședința Consiliului Coordonator Interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie. Pe agenda ședinței figurează următoarele subiecte:  - Prezentarea conceptului/propunerilor Coaliției Naționale privind modificarea modelului existent de acreditare a sericilor sociale; - Inițiativele existente privind elaborarea unor instrucțiuni pentru EMD; - Situația cu privire la Strategie/lichidarea Consiliului Inerministerial, alte noutăți.  

Evenimentul dedicat publicului larg va avea loc în cadrul Campaniei „16 Zile de activism împotriva violenței în bază de gen”.