14oct2021

Zi istorică pentru Republica Moldova. Convenția de la Istanbul a fost ratificată

Parlamentul R. Moldova a aprobat joi, 14 octombrie, ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul), în lectura a doua. Astfel, tratatul a fost ratificat.

Ce este Convenția de la Istanbul? 

Convenția de la Istanbul este un tratat juridic internațional adoptat de Consiliul Europei la 11 mai 2011. Acesta are ca scop prevenirea violenței, protecția victimelor și trimiterea în judecată a abuzatorilor. Actul stabilește că tolerarea și nepedepsirea unor acte de violență împotriva femeilor precum violul, violența domestică, hărțuirea sexuală, căsătoriile forțate sau sterilizarea forțată constituie încălcări ale drepturilor omului și forme de discriminare pe criteriul de gen. Mai mult, Convenția de la Istanbul recunoaște că violența nu afectează doar femeile, ci societatea în ansamblu, fiind necesare măsuri naționale urgente pentru combaterea acestui fenomen. Astfel, documentul cere statelor să implementeze politici îndreptate împotriva acestui tip de violență. 

Republica Moldova a semnat Convenția de la Istanbul la 6 februarie 2017, dar nu s-a grăbit să o ratifice. Scuze erau multe, dar și mai multe sperietori pe care au mizat diferite partide. 

Ce se va schimba?

Prin ratificarea Convenției, autoritățile Republicii Moldova se angajează:

  • ca violența împotriva femeilor să fie pedepsită în mod corespunzător;
  • să fie alocate resurse pentru asigurarea funcționalității centrelor de criză pentru victimele violenței;
  • linii telefonice de urgență care să fie disponibile 24 din 24 de ore;
  • adăposturi pentru victimele violenței;
  • servicii de consiliere psihologică și juridică, etc.

După ratificarea Convenției, un grup de experți independenți urmează să analizeze legile și proiectele existente privind prevenirea și combaterea violenței. Ulterior, aceștia vor veni cu recomandări clare și vor monitoriza pașii întreprinși. De asemenea, cei care lucrează la cazurile de violența împotriva femeilor, inclusiv violența domestică, vor fi instruiți pentru a preveni și a identifica asemenea cazuri, pentru a evalua și gestiona riscurile, pentru a identifica și răspunde la necesitățile victimelor și pentru a le îndruma către alte servicii specializate, atunci când este cazul. 

Statul urmează să colaboreze și mai strâns cu organizațiile neguvernamentale care ajutau până acum victimele violenței fizice sau sexuale, dar și să deschidă mai multe centre de reabilitare prin toată țara. Astfel, victima va putea accesa un adăpost în cel mai apropiat oraș, în orice moment al zilei sau al nopții, unde va putea sta împreună cu copiii săi, dacă este necesar. De asemenea, adăposturile vor fi echipate cu personal calificat, pentru a putea oferi ajutor. Siguranța și confidențialitatea victimelor va fi asigurată.


 Foto: coe.int


Tratatul de la Istanbul a fost semnat de 45 de țări, iar, ulterior, ratificat de 34. Însă, anul trecut, autoritățile turce, la miez de noapte, au semnat retragerea din Convenție, scutindu-se astfel să prezinte date privind numărul femeilor supuse violenței. Polonia, țara care anul trecut a interzis aproape în totalitate avorturile, a declarat că va începe pregătirea procesului formal de retragere din tratat.


Text: moldova.org