22oct2020

Declarație referitor la poziția deputatului Parlamentului Republicii Moldova, Bogdan Țîrdea, în cadrul conferinței de presă dedicată lansării cărții sale

DeclarațiePrin prezenta declarație, organizațiile membre ale Coaliției Naționale „Viața fără violență în familie” și a Platformei pentru Egalitate de Gen își exprimă îngrijorarea și indignarea referitor la declarațiile deputatului Parlamentului Republicii Moldova, Bogdan Țîrdea, în cadrul conferinței de presă dedicată lansării cărții „Societatea civilă a Republicii Moldova: sponsori ai ONG-urilor, războaie culturale” care a avut un discurs negativ și acuzator la adresa mai multor organizații neguvernamentale care activează în domenii ce țin de promovarea și asigurarea drepturilor omului și a valorilor democratice cum ar fi: independența mass-mediei și a justiției, nediscriminarea,  protecția și promovarea drepturilor grupurilor vulnerabile, inclusiv a femeilor și copiilor, victime ale violenței, etc.

Deputatul se expune și vizavi de domeniul egalității de gen, provenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, făcând referire într-un mod manipulator la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și violenței domestice (Convenția de la Istanbul), precum că aceasta atacă valorile tradiționale și culturale din societate și promovează „feminismul radical” și drepturile persoanelor transgender.  

În acest context, amintim deputatului, dar și altor reprezentanți ai partidelor politice, că scopul Convenției este de a promova și asigura prevenirea și combaterea violenței față de femei și protecția femeilor victime printr-un sistem educațional liber de prejudecăți și stereotipuri, prin informarea fetelor și femeilor privind drepturile lor, asigurarea protecției victimelor și sancționarea agresorilor, instruirea judecătorilor, procurorilor, polițiștilor, medicilor și altor specialiști, alocarea resurselor financiare pentru serviciile sociale destinate victimelor, colectarea datelor etc.

Referitor la finanțările externe ale organizațiilor non-guvernamentale, menționate de domnul deputat, acestea nu ar fi necesare dacă statul și-ar asuma responsabilitatea și ar finanța serviciile psiho-sociale, juridice, medicale, etc. ar dezvolta și menține servicii sociale de durată pentru cele mai vulnerabile persoane și grupuri, inclusiv femei și copii victime ale violenței, inclusiv violenței sexuale.

În prezent, organizațiile membre ale Coaliției Naționale acoperă mai mult de 60 % din servicii, în condițiile în care statul nu are capacități și resurse financiare, umane, etc. Mai mult decât atât, Coaliția Națională, din sursele financiare externe, contribuie la susținerea femeilor și copiilor, victime ale violenței, plasați în instituții publice pentru că acestea sunt finanțate insuficient din bugetul public. Acest ajutor a fost  esențial mai ales pe timp de pandemie, când statul nu a intervenit nici într-un fel pentru a susține aceste persoane.

În acest sens, considerăm că reprezentanții partidelor politice trebuie să se abțină de la declarații tendențioase din punct de vedere politic și să prezinte informație actuală, corectă și bazată pe date veridice. 

Este regretabil că deputații nu intervin cu declarații și intervenții legislative atunci când sunt încălcate grav drepturile omului, în special a persoanelor vulnerabile, cum ar fi de exemplu femeile și copii victime ale abuzului și tergiversează elaborarea actelor normative care contribuie la protecția și asigurarea drepturilor acestora. 

Coaliția Națională „Viața fără violență în familie” și Platforma Egalității de Gen vor continua să promoveze și să apere drepturile femeilor, să asigure protecția și reabilitarea acestora!