Principii de subgrantare feministe

 

Încredere
Ne propunem să construim relații bazate pe încredere și nu pe control. Încrederea că avem scopuri comune și că toți depunem eforturile noastre maxime pentru a asigura o viață demnă, în siguranță, pentru femeile și fetele din țara noastră. Încrederea care ne permite să construim parteneriate de lungă durată.

Echilibru de putere
Ne dorim să reducem dezechilibrul de putere inerente relațiilor donator – grantee. Folosim participativ procesele de luare a deciziilor, ne consultăm și lucrăm în parteneriat. Ne propunem să transferăm puterea către organizațiile de la firul ierbii care, lucrând în prima linie, dețin expertiza și cunosc cel mai bine contextul local.

Axarea pe necesitățile reale
Femeile sunt disproporționat afectate de inegalități în societatea noastră, iar organizațiile din prima linie lucrează cu femei și fete care sunt în risc, care trec prin violență sau care își construiec o viață fără violență și au nevoie de suport, care sunt afectate de crize și sărăcie, femei și fete cu vulnirabilități multiple. Prin programele noastre de finanțare ne propunem să ne concentrăm eforturile asupra a ceea ce contează pentru aceste femei. Finanțarea bazată pe necesitățile reale ale femeilor și fetelor, și ale organizațiilor care le susțin este un principiu feminist de bază.

Cost-eficiență
Suntem atenți la CUM investim și la echilibrul cost-eficiență. Ne dorim ca resursele investite să aducă impactul maxim posibil pentru scopul nostru comun.

Flexibilitate
Ne propunem să oferim finanțări flexibile pentru a ajuta organizațiile de a face față unui context instabil. Crizele din ultimii ani (cea creată de pandemia Covid și criza umanitară determinată de război) ne-a demonstrat necesitatea stringentă de a ne putea adapta și răspunde promt la schimbări. În aceste contexte, necesitățile se pot schimba într-un ritm rapid, respectiv fondurile, mai ales cele de urgență, au nevoie de o doză mare de flexibilitate.

Accesibilitate în aplicare și raportare
- Respectăm resursele limitate ale tuturor grantiștilor – de la organizații mici (inclusiv noi create) până la organizațiile cu cea mai mare capacitate;
- Ne asigurăm că procesele noastre de acordare a granturilor sunt clare și simple, iar acces la programele de granturi au atât organizațiile membre ale CN cât și alți parteneri care își aduc contribuția în domeniu pe toate direcțiile Convenției de la Istanbul;
- Tindem spre un proces de raportare în termeni rezonabili și care nu reprezintă o extra povară pentru organizații. Optăm pentru raportarea bazată pe o abordare de învățare. Apreciem cel mai mult impactul adus pentru femei și comunități, iar indicatorii sunt doar un instrument cantitativ de a reflecta acest impact și nu focusul principal.

Transparență
Suntem transparente/ți și oneste/ști în toate procesele noastre de subgrantare și aceleași valori transmitem organizațiilor grantiste.

Colaborare și participare
- Relațiile în cadrul CN sunt bazate pe colaborare și participare. La fel și în cadrul programelor de finanțare ale CN încurajăm colaborarea organizațiilor între membri, colaborarea cu organizații non-membre și alți actori din domeniu, pentru crearea unor inițiative de impact;
- Evităm concurența cu organizațiile implementatoare dar și cu alți finanțatori, în schimb ne axăm pe identificarea modalităților în care putem lucra împreună spre realizarea unui scop comun.

Mentorat
Tindem să eliminăm abodarea de ”control” spre schimbarea accentului pe mentorat. Conform necesităților, oferim suport grantiștilor pe întreaga perioadă a implementării proiectelor și mentorat organizațiilor noi create.

Grijă
Apreciem securitatea, sănătatea și bunăstarea organizațiilor noastre. Munca în domeniu de combatere și prevenire a violenței poate fi epuizantă, iar în contextul ultimelor crize, volumul de lucru a crescut considerabil pentru toți actorii din domeniu. Noi susținem grantiștii noștri să urmărească bunăstarea, sănătatea, siguranța pentru a crește reziliența acestora, și ținem cont de acest aspect în toate finanțările noastre.

Respectarea demnității
- În toate procesele noastre valoarea de bază după care ne ghidăm este respectarea demnității umane (de către noi și de către grantiștii noștri);
- Învățăm din călătoriile oamenilor, îi însoțim și transmitem poveștile lor lumii. Dar în același timp o facem neinvaziv și respectuos. Le respectăm demnitatea, intimitatea și împărtășim doar ceea cu ce se simt ei confortabil, în toate materialele noastre, fie ele scrise, imagini sau video.
Adaugă comentariu

alta varianta