Fondul de suport pentru victimele violenței în familie, beneficiare ale organizațiilor membre ale Coaliției Naționale 2017

Fondul de suport pentru victimele violenței în familie a fost stabilit de  membrii Adunării Generale la sedinta Adunarii Generale din 25 ianuarie 2017.


PLANUL STRATEGIC al Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” pentru anii 2017-2019

Planul Strategic al Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” pentru anii 2017-2019, constituie documentul intern principal de planificare strategică pe termen mediu şi stabilește obiectivele de dezvoltare a Coaliției până în următorii 3 ani, măsurile şi acţiunile prioritare pentru atingerea acestor obiective, rezultatele scontate precum și indicatorii corespunzători de performanță.